Internationale Dag van het Gezin

15 mei 2017

Kind en Gezin ondersteunt, met partners, elke dag duizenden gezinnen in de gezinsondersteuning en in de kinderopvang. 
Gezinnen evolueren constant en we houden de vinger aan de pols om zo goed mogelijk bij de veranderende diversiteit van gezinnen aan te sluiten.

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen staat naar aanleiding van de Dag van het Gezin stil bij wat het begrip ‘gezin’ vandaag oproept, en wat gezinsbeleid dan moet/kan betekenen.