Kindermishandeling in Antwerpse kinderopvang Kiddy Watch

17 mei 2017

In opvolging van eerdere klachten en inspectieverslagen over personeelsbeleid, voeding en hygiëne werd de nodige handhaving opgestart. De voorziening maakte een plan van aanpak om de tekorten weg te werken. Rapportering aan Kind en Gezin wees uit dat er stappen werden gezet. 

Bijkomende maatregelen 
Gezien het recente ernstige incident neemt Kind en Gezin volgende bijkomende maatregelen. Het acute risico op verdere mishandeling is geweken door het ontslag van de betrokken kinderverzorgster, een beslissing van de directie van de opvang. Kind en Gezin vraagt evenwel het agentschap Zorginspectie vandaag de groepsopvang Kiddy-Watch opnieuw te inspecteren. Ook in kritieke situaties is het belangrijk de rechtsregels te volgen, waarbinnen kordaat opgetreden kan worden. Op basis van de bijkomende inspectie zal Kind en Gezin niet twijfelen om over te gaan tot het schorsen van de opvang indien nodig. 

Kind en Gezin benadrukt dat deze choquerende feiten een heel uitzonderlijke situatie vormen. De recente studie omtrent de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang (MeMoQ) bevestigt dat het welbevinden van de kinderen daarin heel goed scoort.

Wat doet Kind en Gezin bij gevaarsituaties?