Statuut voor pleegouders

28 augustus 2017

Pleegouders zorgen voor de huisvesting, de behandeling, de opvoeding en het onderwijs van het pleegkind. Maar de natuurlijke ouders blijven het ouderlijk gezag uitoefenen.


Voortaan krijgen ook de pleegouders het recht om bij de familierechter beslissingen aan te kaarten. Pleegouders krijgen voorts een recht op contact met het kind dat terug naar de ouders gaat, wanneer het kind minstens een jaar in het pleeggezin is opgegroeid.