Groepsopvang Baby Garden in Brugge: problemen met sociaal statuut

5 oktober 2017

Er werd vastgesteld dat er onvoldoende kinderbegeleiders waren om een goede werking van de kinderopvang te kunnen garanderen. 

Kind en Gezin volgt de situatie op. Het onderzoek is volop lopende. We geven dit alle prioriteit.

We stellen intussen vast dat er verkeerde en tegenstrijdige informatie aan de ouders wordt gegeven. Je kan met je vragen terecht bij de Kind en Gezin-Lijn op 078 150 100.

Heb je ondertussen opvang nodig, dan kan je terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang Brugge.