Baby Garden Brugge voor onbepaalde tijd gesloten

13 oktober 2017

De organisator van de kinderopvang Baby Garden I en II in Brugge is een feitelijke vereniging.

Kind en Gezin wordt geconfronteerd met een persoon die beweert lid te zijn van deze feitelijke vereniging. Ondanks herhaalde vraag werden hierover nog geen bewijsstukken afgeleverd die Kind en Gezin daarvan kunnen overtuigen.
Kind en Gezin heeft bij de personen die geregistreerd staan als lid van de feitelijke vereniging aangedrongen om de situatie uit te klaren en de ouders hierover duidelijke informatie te geven.

Intussen blijft de kinderopvang voor onbepaalde tijd gesloten. 
Ouders kunnen voor vragen over kinderopvangadressen in Brugge terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang Brugge.
• Telefoon: 050 47 55 14
• E-mail: loket@kinderopvangbrugge.be