Groepsopvang Baby Garden Brugge: Rechtzetting artikel van 20.10.2017 uit Krant van West-Vlaanderen

20 oktober 2017

Dat klopt niet.

Het is niet Kind en Gezin die de opvang heeft gesloten. De organisator heeft zelf, uit veiligheidsoverwegingen, beslist om de opvang voorlopig te sluiten.  
Kind en Gezin heeft de voorbije week alle ouders van de kinderen die naar die opvang gaan, opgebeld om de situatie uit te leggen. 

Achtergrond 
Kinderopvang Baby Garden wordt georganiseerd door een Feitelijke Vereniging. Binnen deze vereniging had iemand de zakelijke leiding. Deze persoon heeft begin oktober aangegeven de feitelijke vereniging te willen verlaten. De twee kinderbegeleiders kwamen zo alleen te staan in de feitelijke vereniging.  Tijdens een bezoek van Zorginspectie op woensdag 4 oktober 2017 werd vastgesteld dat er te veel kinderen per kinderbegeleider aanwezig waren. 

Vanuit Kind en Gezin werd hierna onmiddellijk contact opgenomen met de opvang. Kind en Gezin wilde zo garanties voor voldoende personeelsbezetting.

Door ofwel: 
  • de inzet van een extra kinderbegeleider;
  • de afspraak om maximaal 18 kinderen op te vangen.
De kinderbegeleiders hebben daarop beslist om de kinderopvang te sluiten. Deze beslissing werd genomen voor de veiligheid van de kinderen. De begeleidsters gaven aan dat hun draagkracht overschreden was.  

Kind en Gezin kan en wil in dergelijke situaties niet afdwingen dat een organisator de opvang toch opent. De veiligheid van de kinderen is prioritair.  

De kinderbegeleiders zijn tegelijk ook organisator en verantwoordelijke van de opvang. Het is de eigenaar van het pand die de opvang terug wil openen. De eigenaar van het pand maakt geen deel uit van de feitelijke vereniging en kan hier dus niet over beslissen. 

Het conflict tussen de betrokkenen duurt ondertussen twee weken.  

Kind en Gezin betreurt ten zeerste dat alle kinderen en hun gezinnen hiervan de dupe zijn en wil als betrokken partij zo snel mogelijk duidelijkheid. Ouders kunnen voor vragen over kinderopvangadressen in Brugge terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang Brugge.