Oprichting afstammingscentrum en DNA-databank

24 oktober 2017

De werkgroep ‘Afstamming’ onderzocht hoe een afstammingscentrum, inclusief DNA-databank, operationeel vorm kan krijgen. 

Een ‘geïntegreerd’ afstammingscentrum
De werkgroep opteert voor een ‘geïntegreerd’ afstammingscentrum, waar iedereen met afstammingsvragen terecht kan. 
De doelgroep wordt ruim bekeken: Iedereen bij wie de juridische verwantschap niet overeenstemt met de biologische en/of sociale afstammingsrelatie. 

De wetgeving over het afstammingscentrum, die momenteel wordt geschreven, zorgt dat er werk gemaakt wordt van:

  • een centraal register;
  • regels voor de bewaring en de ontsluiting van gegevens;
  • regels over het gebruik van de DNA-databank;
  • de voorwaarden voor kwaliteitsvolle begeleiding;
pdf Lees de conceptnota