Opvang van zieke kinderen bij Tingelientje in Mol - update

16 november 2017

Kind en Gezin bezorgt een update van de informatie over de gezinsopvang Tingelientje in Mol, na een overleg met de organisator vzw Divoge.

Ouders kunnen in Tingelientje terecht zowel voor occasionele kinderopvang als voor de opvang van hun zieke kind. De opvang is dus ook toegankelijk voor kinderen die niet ziek zijn, in tegenstelling tot wat eerder in de media vermeld werd.

De organisator ontwikkelde een beleid met het oog op de gezondheid en de veiligheid van de kinderen.  Zo is er een duidelijke afbakening van de toegelaten ziektes. Het aantal zieke kinderen en de duur van de opvang worden beperkt. Een verpleegkundige is in de opvang aanwezig. Tingelientje werkt ook samen met een artsenpraktijk.

De organisator voorziet een proefperiode tot de zomer 2018. Kind en Gezin volgt dit verder en kijkt ernaar uit om kennis te nemen van de ervaringen in deze gezinsopvang.

Meer info: Divoge, tel. 0032496720545