Financiering van 513 extra kinderopvangplaatsen en 18 kind- en ouderactiviteiten

21 december 2017

Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen vanaf de eerste levensjaren leiden tot een blijvende, positieve impact op de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling en op de latere schoolresultaten van het kind. Gezinnen in kansarmoede maken echter minder gebruik van (onder meer) kinderopvang. Daarom kwam er de subsidieoproep ‘Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding (KOALA)’ in combinatie met kinderopvang voor deze kinderen. Op basis van de kansarmoede-index van Kind en Gezin konden 46 steden en gemeenten aanvragen indienen.

 

Een onafhankelijke jury boog zich over de aanvragen en selecteerde op basis van vooropgestelde criteria 18 KOALA’s. In bijlage vindt u het overzicht van alle organisatoren en van het aantal nieuwe kinderopvangplaatsen en de kind- en ouderactiviteiten. In de kinderopvang gaat het om plaatsen met plussubsidie (trap 3). Dit is opvang voor baby’s en peuters die kwetsbare gezinnen ondersteunt en deze kinderen zo nodig voorrang geeft. Enerzijds gaat het om volledig nieuwe trap 3-plaatsen, anderzijds om omschakelingen van bestaande plaatsen naar trap 3.

 

De nieuwe kinderopvangplaatsen zijn het tastbare resultaat van een unieke samenwerking tussen minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, Kind en Gezin, en het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes. Het filantropische fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, stelt middelen ter beschikking van organisaties om bij te dragen aan de ontplooiing van kinderen uit arme gezinnen en de preventie van armoede.

 

De kind- en ouderactiviteiten in 18 gemeenten worden gefinancierd door de Vlaamse overheid. Het gaat om een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten en taalstimulering voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 3 jaar. De doelstellingen zijn onder meer de maatschappelijke participatie van kwetsbare gezinnen versterken, ouders ondersteunen in de zorg en opvoeding van hun kind en de ontwikkelingskansen van kinderen verhogen.

 

De totale investering bedraagt 30 miljoen euro, waarvan een derde door het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes gefinancierd wordt. Deze publiek-private samenwerking loopt over de volgende 10 jaar.

Beslissingen