Geboortecijfer 2017 volgens Kind en Gezin - daling met vermoedelijk 2 à 3 procent

31 december 2017

Absolute cijfers zijn nog niet beschikbaar. Het geboortecijfer voor levend geboren kinderen, met domicilie bij geboorte in het Vlaamse Gewest zou 2 à 3% lager liggen dan in 2016.
Voor de geboortecijfers van de voorgaande jaren: zie website.
 
Kind en Gezin beschikt over een databank met gegevens op kindniveau via de contacten met kraamklinieken en met gezinnen. Hierbij registreert Kind en Gezin telkens bepaalde kenmerken over het kind en het gezin. Via deze databank wordt het geboortecijfer volgens Kind en Gezin berekend. Dit geboortecijfer omvat alle geboorten in het Vlaamse Gewest, ongeacht het verblijfsstatuut van de ouders. Dit cijfer is beschikbaar sinds 2001. 
Het officiële geboortecijfer wordt door de Algemene Directie Statistiek (ADS) van de FOD Economie opgemaakt op basis van het Rijksregister en bevat enkel de geboorten bij de ‘de jure’-bevolking, dus de Belgische en de buitenlandse bevolking. Naast deze geboorten bij de ‘de jure’- bevolking zijn er ook de geboorten bij asielzoekers. Sinds 1 februari 1995 is het verplicht om kandidaat-vluchtelingen in een afzonderlijk wachtregister in te schrijven. Geboorten in het wachtregister gaan dus over kinderen bij asielzoeksters, zowel vrouwen die asiel aangevraagd hebben als vrouwen van wie de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard.
 
Vergelijking met het geboortecijfer 2016 volgens Kind en Gezin 
In 2016 registreerde Kind en Gezin 66 803 geboorten bij moeders met een woonplaats in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 552 meer dan in 2015 of een stijging van 0,8%. Hierdoor was er in 2016 voor het eerst sinds 2011 een lichte toename van het geboortecijfer (zie grafiek 1.1 op blz 13 in de publicatie Het Kind in Vlaanderen 2016).