Uitspraak Cococinelle geeft kinderen een stem in het maatschappelijk debat over pedagogische aanpak

15 januari 2018

Voor Kind en Gezin toont dit vonnis aan dat ongepaste pedagogische handelingen worden beoordeeld als strafbare feiten die de integriteit van kinderen aantasten. Dankzij het doorgedreven onderzoek van het gerecht krijgen jonge, zeer kwetsbare kinderen een stem in het debat over wat maatschappelijk toelaatbaar is in de omgang met kinderen. We beschouwen de uitspraak van de rechtbank tevens als een duidelijk signaal dat we moeten blijven investeren in de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. 

Kind en Gezin besliste al eerder de vergunning van deze opvang te schorsen op basis van ernstige indicaties die de veiligheid en het welzijn van de kinderen in het gedrang brachten. De volgende stap in dit dossier wordt voorbereid.