Oproep voor een mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in de voor- en vroegschoolse periode

6 februari 2018

De oproep past in het kader van de continuering van preventieve gezinsondersteuning binnen het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK). De middelen die voorhanden zijn, dienen dan ook te worden ingezet in de 13 Limburgse gemeenten die via SALK ondersteund werden.