Raadpleeg het medisch dossier van je kind online

22 februari 2018

Ouders zien een samenvatting van de gegevens die de verpleegkundige of arts noteerde tijdens het consult bij Kind en Gezin: resultaten van tests en onderzoeken (bv. gehoor, ontwikkeling, zicht, ...), groeicurves en vaccinatiegegevens. Na elk consult is er een nieuwe samenvatting beschikbaar. Ook de huisarts, kinderarts en ziekenhuisspecialisten kunnen die raadplegen. Als een kind 3 jaar wordt, kan ook het CLB deze gegevens bekijken.

Dit is belangrijk in het kader van de continuïteit van de zorg. Bij vragen of bezorgdheden over je baby, kan de kinderarts naar de resultaten van ons ontwikkelingsonderzoek kijken. Of de huisarts kan de groeicurves bekijken. En als je kind start met school, krijgt het CLB het elektronisch dossier. Een logische, noodzakelijke vooruitgang.

Bekijk hoe je het kindrapport raadpleegt.