Nieuwe samenstelling Raadgevend Comité Kind en Gezin

23 februari 2018

Op 2 februari 2018 keurde de Vlaamse regering de nieuwe samenstelling goed van het Raadgevend Comité van Kind en Gezin. Het raadgevend comité wordt benoemd voor 4 jaar. De installatievergadering van het Raadgevend Comité vindt plaats op 28 februari 2018. 

Voorzitter: 
Erwin Devriendt 

Ondervoorzitter:
Jan Bosmans,  

Leden: 
Lutgard Vrints, Monique Swinnen, Elke Verdoodt, Jannie Hespel, Neeltje (Evelien) Grefhorst, Hilde Van de Velde, Ann Lobijn, Fatiha Dahmani, Dimitri Govers, Caroline Van de Sande, Stijn Gryp, Kelly Van Meldert, Ferre Laevers, An De Schepper, Wim Van Esch, Filip Standaert, Pieter Van Herck, Dany Depreitere.

Meer info over Raadgevend Comité