Op weg naar een Huis van het Kind, overal en voor elk kind, elk gezin

2 maart 2018

De Vlaamse overheid stelt bijkomende middelen ter beschikking voor de Huizen van het Kind. De middelen zijn toereikend om vanaf 2019 ieder kwalitatief Huis van het Kind in Vlaanderen en Brussel een jaarlijkse subsidie toe te kennen voor hun volledige werkingsgebied.

Er zijn momenteel 153 Huizen van het Kind in Vlaanderen en Brussel. Zo hebben 210 van de 308 Vlaamse gemeenten en Brussel een Huis van het Kind. Ongeveer 80% van de gezinnen met kinderen wonen reeds in het werkingsgebied van een erkend of gesubsidieerd Huis van het Kind. Dat is een sterke prestatie van alle partners, lokale besturen, voorzieningen, actoren die zich samen willen inzetten om van de Huizen van het Kind een succesverhaal te maken om samen meer gezinnen nog beter te ondersteunen. Dat toont dat de Huizen van het Kind aansluiten bij hoe actoren willen samenwerken én bij hoe gezinnen en aanstaande gezinnen ondersteund willen worden. Er zit nog veel potentieel in de samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind en we willen dat potentieel stelselmatig concreet invullen, met respect voor de lokale dynamiek.
Een Huis van het Kind, voor elk kind, elk gezin is haalbaar in 2019. Nu al worden in 60 bijkomende Vlaamse gemeenten stappen ondernomen om ook tot een Huis van het Kind te komen waar gezinnen met kinderen terecht kunnen voor alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft.

“Voor 2018 en 2019 hebben we met de Huizen van het Kind een dubbele doelstelling.  We willen er samen met de lokale partners voor zorgen dat er voor elk van de 308 gemeenten in Vlaanderen Huizen van het Kind zijn én we willen ze ondersteunen”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “We hebben ervoor gekozen om de Huizen van het Kind als speerpunt van het lokale gezinsbeleid te positioneren en richten het Vlaamse beleid daar dan ook maximaal op. Zo namen we de Huizen van het Kind als instrument op in het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid, schreven we ze in in de ontwikkelingen naar de eerstelijnszones, linken we ze met het groeipakket, en zullen we het lokaal loket kinderopvang koppelen aan de aanwezigheid van een Huis van het Kind,…”

Kortom, het wordt ondenkbaar om een coherent lokaal gezinsbeleid te voeren zonder Huis van het Kind.

Deze tweede subsidieoproep is er om initiatieven te stimuleren in die gemeenten waar nog geen Huis van het Kind is én om de huidig erkende Huizen van het Kind te honoreren voor hun inzet.

Info Huizen van het Kind: