Groepsopvang ’t Paddestoeltje in Lichtervelde preventief geschorst

21 maart 2018

Gisteren vernam Kind en Gezin dat de verantwoordelijke van ’t Paddestoeltje gearresteerd was door de politie en een dag later vrijkwam onder voorwaarden. Het gerechtelijk onderzoek loopt verder. 
Bij het nemen van een beslissing om te schorsen stellen we het belang van de opgevangen kinderen voorop. We zijn van oordeel dat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen momenteel niet gegarandeerd is. 
De schorsing loopt tot het moment waarop de organisator weer voldoet aan de vergunningsvoorwaarden. Als de inbreuken uiterlijk op 1 juli 2018 niet zijn weggewerkt, kunnen wij de vergunning definitief stopzetten.
Ouders die opvang zoeken kunnen terecht bij de gemeente Lichtervelde (Griet Serroels – 051 72 94 30). Zij kunnen ook adressen vinden op de website van Kind en Gezin of via de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100.