Kind en Gezin besliste om de schorsing van groepsopvang 't Paddestoeltje stop te zetten

23 maart 2018

De organisator treedt voorlopig enkel als administratieve organisator op, niet meer als verantwoordelijke of kinderbegeleider. De organisator is niet in de opvanglocatie aanwezig. 

Er is een verantwoordelijke en kinderbegeleider aangesteld van een bestaande groepsopvang. Zij voldoen aan de voorwaarden van Kind en Gezin. 
De twee huidige medewerkers van ’t Paddestoeltje blijven ook in dienst.

Kind en Gezin is van oordeel dat de organisator met deze regeling tegemoetkomt aan de vereisten om een veilige opvang voor de kinderen mogelijk te maken. Kind en Gezin blijft deze opvang van nabij opvolgen.