Amerikaans onderzoek: lof voor consultatiebureaus Kind en Gezin in opvang- en asielcentra tijdens vluchtelingencrisis

20 april 2018

De voorzieningen die werken rond opvang en onderwijs voor de jongste vluchtelingenkinderen en hun ouders zijn ontoereikend. Dat blijkt uit een onderzoek door de denktank Migration Policy Institute in Washington, op vraag van een consortium van stichtingen samengebracht door de Koning Boudewijnstichting. Het onderzoek werd gevoerd in negen landen, waaronder België.
De onderzochte landen (België, Canada, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Turkije, Zweden en de VS) staan voor gelijkaardige uitdagingen om gezinnen van vluchtelingen en asielzoekers met jonge kinderen te bereiken met voldoende kwaliteitsvolle opvang- en onderwijsvoorzieningen. "Zowel in de eerste opvangfase als voor de integratie die moet volgen, zijn de capaciteiten van de betrokken diensten veelal onvoldoende ontwikkeld", luidt het verdict.
Onder meer de verdeling van bevoegdheden over nationale en regionale of lokale niveaus bemoeilijkt in verschillende landen de coördinatie van educatie- en zorgdiensten. Het rapport is wel positief over het partnerschap in ons land tussen Fedasil en Kind & Gezin. Er werden consultatiebureaus ingericht in de opvangcentra waar de jonge kinderen vaccinaties en gehoortests krijgen, en hun groei en vroege ontwikkeling worden opgevolgd.
Ook in ons land echter is het voor de betrokken gezinnen zeer ingewikkeld om vervolgens aansluiting te vinden bij de bestaande dienstverlening. Ze kennen het niet, er zijn wachtlijsten, kosten en administratieve procedures waarin ze hun weg niet vinden. Niemand houdt ook bij in welke mate deze kindjes naar de kleuterschool gaan.
Jonge kinderen in gezinnen van vluchtelingen en asielzoekers hebben stressvolle en traumatiserende ervaringen doorstaan die hun ontwikkeling ernstig kunnen belemmeren. Het is essentieel dat deze gezinnen na de eerste crisisopvang een blijvende goede ondersteuning krijgen in de eerste levensjaren.