Jong in de buurt – Samen bouwen aan een lokaal gezinsbeleid

24 april 2018

 “Ik ben blij dat deze conferentie in Mechelen plaatsvindt. Onze stad heeft zich de afgelopen jaren bewezen als voortrekker van kindvriendelijkheid in Vlaanderen. Deze conferentie geeft inspiratie en zuurstof om sterk in te zetten op een lokaal gezinsbeleid dat verschillende levensdomeinen van kinderen en gezinnen verbindt en tegemoet komt aan de noden en behoeften van gezinnen van vandaag en morgen”, aldus burgemeester Bart Somers.

“Jaarlijks investeren de Vlaamse lokale besturen meer dan 100 miljoen euro in de kinderopvang op hun grondgebied. Lokale besturen zijn trekker in 9 van de 10 Huizen van het Kind. Zonder het lokaal bestuur geen Huis van het Kind. De samenleving van vandaag en morgen vraagt een sterk sociaal en vooral lokaal beleid. Samen de handen in elkaar slaan om een veilige, speelse leefwereld te maken voor kinderen, dat is onze opdracht”, zegt Nathalie Debast van de VVSG. 

“Mechelen heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het kindvriendelijk maken van de stad. Niet alleen in de meer evidente beleidsdomeinen (speelpleintjes, parken en tuinen,..) maar ook op moeilijkere thema’s zoals kinderarmoede, cultuur, erfgoed, en begraafplaats willen we een voortrekkersrol opnemen.  We willen kinderen en jongeren een stem geven om samen met hen een stad op ieders maat uit te bouwen. Een beleid op hun maat voeren, daar plukt de hele samenleving de vruchten van”, klinkt het bij schepen van Jeugd Greet Geypen.


Doelen van de dag 
  • Meer inzicht in het belang van de samenwerking tussen lokale actoren en de buurtgerichte netwerken en een pleidooi voor de verdere uitbouw van de Huizen van het Kind in de ondersteuning van ouders in hun ouderrol en de jeugdhulp dichter bij de jongere en zijn gezin brengen
  • Pleidooi voor een betere toegankelijkheid van de kinderopvang en inzicht en de rol daarvan in het lokaal kinderarmoedebeleid
  • Tools om een goede samenwerking uit te bouwen met extra aandacht voor succesvolle transitie van thuis naar de kinderopvang en naar de kleuterschool
  • Meten is weten: het in kaart brengen van de impact van de lokale inspanningen voor gezinnen en kinderen en de resultaten van die netwerken zichtbaar maken

Sprekers 
  • Michel Vandenbroeck, hoofddocent gezinspedagogiek aan de UGent, over een lokaal beleid dat de verschillende levensdomeinen van kinderen en gezinnen verbindt
  • Stijn Oosterlynck, hoofddocent stadssociologie aan de UAntwerpen, over de betekenis van de stad als motor voor sociale mobiliteit
  • Peter Cousaert, stafmedewerker lokaal sociaal beleid van de VVSG, over het lokaal bestuur als een netwerkorganisatie die partners samenbrengt in de realisatie van een gezinsbeleid
  • Greet Geypen, schepen van Jeugd en Gezin Mechelen, over Mechelen Kinderstad waar men samen het verhaal maakt.
Met de steun van…

Deze conferentie is mogelijk gemaakt dankzij de steun en aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Bart Somers, burgemeester van Mechelen, en Katrien Verhegge, leidend ambtenaar van Kind en Gezin, en VVSG.


Persinfo

Dinsdag 24 april van 9.30 tot 16.15 uur
Locatie: Congrescentrum Lamot Mechelen
Link naar het programma en het overzicht van de sprekers en workshops: conferentie.

Vragen, interviews? 

Leen Du Bois, woordvoerder Kind en Gezin, 0496 59 15 11,  woordvoerder@kindengezin.be