Lancering grootschalig onderzoek naar het gebruik van opvang voor baby’s en peuters

15 mei 2018

Wie voert het uit?

Het onderzoek start deze week en wordt uitgevoerd door steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in samenwerking met onderzoeksbureau IPSOS. 

Inhoud en doel van het onderzoek

In kaart brengen van het gebruik van opvang voor baby’s en peuters in het Vlaams Gewest. In de vragenlijst wordt o.a. gepeild naar 
  • frequentie en intensiteit van het gebruik van formele én informele kinderopvang 
  • de redenen voor het gebruik van opvang (of voor het niet-gebruik), 
  • de redenen voor de keuze voor een bepaalde opvangvorm/opvanglocatie. 

Deze vragen waren ook in de vorige studies opgenomen. Er kunnen dus evoluties in het gebruik van kinderopvang in kaart worden gebracht. 

Nieuw in dit onderzoek is dat ook de onvervulde of bijkomende behoefte aan formele opvang wordt bevraagd. De Vlaamse Regering stelde zich immers tot doel om tegen 2020 kinderopvang (binnen een redelijke termijn) te garanderen aan al wie behoefte heeft aan formele opvang. 

Hoeveel gezinnen worden bevraagd en op welke wijze doen de onderzoekers dit?

In totaal worden:
  • 10.000 gezinnen met een kind tussen 3 maanden en 3 jaar via mail gevraagd om de web-survey in te vullen, 
  • 5.000 gezinnen met een kind tussen 3 maanden en 3 jaar telefonisch gecontacteerd, 
  • 250 gezinnen gecontacteerd die geen Nederlands spreken, een kind tussen 3 maanden en 3 jaar hebben, en wonen in Gent, Genk, Antwerpen en Mechelen. Zij worden uitgenodigd voor een mondeling face-to-face interview in het Turks, Arabisch of Berbers.