Waarom vaccineren we?

4 september 2018

Uit de enquête Vaccin2018 van Knack/Bodytalk die peilde naar het vertrouwen in vaccinaties, blijkt dat het in Vlaanderen goed zit. Maar het is belangrijk om waakzaam te zijn. Er circuleert heel wat foutieve informatie over vaccins. Daarom zetten de agentschappen Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid sterk in op informatie en communicatie.  

Van jongs af aan 
Om ernstige ziekten en epidemieën te voorkomen, nodigt de Vlaamse overheid alle jonge kinderen in Vlaanderen uit om zich gratis te laten vaccineren tegen 12 ernstige infectieziekten. De gebeurt volgens het basisvaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad. We streven naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. De cijfers tonen aan dat we die ook halen, bijvoorbeeld 96,2% voor het vaccin tegen mazelen, bof en rubella (MBR) op 12 maanden. De restgroep bestaat voor een deel uit kinderen die een kankertherapie volgen of een ernstige immuunziekte hebben. Zij kunnen niet gevaccineerd worden. Als hun leeftijdsgenootjes ingeënt zijn, zijn ze mee beschermd.  

Veilig en effectief 
Vaccins behoren tot de meest veilige medische producten. Ze worden pas toegediend na jarenlange wetenschappelijke studies en testen. Dat is nodig omdat ze meestal aan gezonde mensen toegediend worden. Omdat ze alleen dode of geïnactiveerde deeltjes van virussen of bacteriën bevatten, kunnen ze je niet de ziekte geven waartegen ze bedoeld zijn. 
Een vaccin is een geneesmiddel. Net als bij andere medicijnen kunnen er dus ook bijwerkingen optreden. Je kan wat zwelling, pijn of roodheid hebben op de plaats van het prikje, maar dat gaat snel voorbij. Uiterst zelden kan er zich een meer ernstige bijwerking voordoen. Maar dit risico is verwaarloosbaar vergeleken met de risico's van de infectieziektes zelf, hun complicaties (o.m. hersenvliesontsteking, verlamming) en eventuele sterfte als gevolg ervan. 

Infectieziekten nog niet uitgeroeid? 
Dankzij het succes van vaccinatie worden we in België veel minder geconfronteerd met ernstige infectieziekten.  
De vaccinatiegraad is echter niet in alle landen optimaal. Daardoor komen mazelen in bijvoorbeeld Roemenië, Griekenland, Frankrijk en Italië op dit moment nog veel voor.  
Voldoende reden dus om te blijven inzetten op vaccineren. 

Besmetting voorkomen 
Een arts of verantwoordelijke van een klinisch laboratorium heeft de plicht om alle meldingsplichtige infectieziekten binnen 24 uur vanaf het eerste vermoeden te melden aan de arts infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid. Ook bij een vermoeden van een ernstige infectie. Deze meldingsplicht is noodzakelijk om verdere verspreiding te voorkomen en om – indien nodig - volksgezondheidsmaatregelen te nemen. 

Betrouwbare informatie 
De behoefte aan betrouwbare informatie over vaccineren is groot. Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid stellen alles in het werk om de informatie zo volledig, duidelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Deze wordt continu bijgewerkt op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten.  

Informatie over vaccineren krijg je via: 

Professor Pierre Van Damme, hoofd van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, Universiteit Antwerpen, geeft inzicht in vaccineren en het belang ervan. Lees nu al pdf dit interessant artikel uit ons Babymagazine (najaar 2019)

Pierre Vandamme