De mooiste start begint met een stop

10 september 2018

Alle nuttige informatie rond middelengebruik vind je terug in een brochure en op de website van De DrugLijn. Wie vragen heeft of hulp zoekt bij het stoppen kan terecht bij Tabakstop; en voor alcohol en andere drugs bij De DrugLijn. Ook je arts of vroedvrouw kan raad geven. 

Deze campagne werd gerealiseerd door de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, in samenwerking met Gezond Leven en Kind en Gezin.