Week van de geletterdheid: Geletterde ouders zijn sterke ouders

10 september 2018

1 op de 10 ouders in Vlaanderen is laaggeletterd. Concreet betekent dit dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of ict-gebruik.Toch is geletterdheid voor ouders uiterst belangrijk om zichzelf en hun kinderen te helpen ontwikkelen. Daarom focust de Week van de Geletterdheid dit jaar op het versterken van ouders in geletterdheid. Een campagne van het departement Onderwijs, Vocvo, Netwerk Basiseducatie, Linc vzw, Kind & Gezin, Gezinsbond en Wablieft. De Week van de geletterdheid loopt van 10 tot 14 september 2018.

Elk jaar organiseert Unesco de Internationale dag van de geletterdheid op 8 september. Om het belang van geletterdheid, zowel op individueel als op maatschappelijk vlak, wereldwijd te benadrukken. Naar aanleiding van deze dag vindt ook de Week van de Geletterdheid plaats.

In Vlaanderen is laaggeletterdheid nog steeds een probleem. 1 op de 7 volwassenen in Vlaanderen is onvoldoende geletterd om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Doordat ze moeilijkheden hebben bij lezen, schrijven, rekenen en ICT gebruik, missen ze kansen op de werkvloer en in het dagelijkse leven.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: 'Initiatieven zoals de Week van de Geletterdheid kunnen we alleen maar toejuichen. Jaar na jaar zetten we in op het sensibiliseren en het aanreiken van oplossingen om laaggeletterdheid aan te pakken. Ook (groot)ouders vormen hier een belangrijke doelgroep in. Niet alleen om zelf sterker in het leven te staan maar ook om hun (klein)kinderen te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling.'

1 op 10 ouders met kinderen jonger dan 13 is laaggeletterd. Daardoor is het voor hen moeilijker om hun kind te ondersteunen en zo kan laaggeletterdheid verder gaan van

generatie op generatie. Door ouders te versterken kunnen we dit verhelpen. In Vlaanderen zijn er al heel wat werkingen en projecten die hierop inzetten. Er zijn bijvoorbeeld cursussen voor ouders in de school van hun kinderen. Daarnaast werken Basiseducatie, inburgering en Kind & Gezin de laatste jaren aan een aanbod op maat om laaggeletterde moeders met jonge kinderen te helpen groeien.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: 'Onze Centra voor Basiseducatie en Volwassenenonderwijs hebben hierin dan ook een belangrijke maatschappelijke rol. Vanaf volgend schooljaar passen we daarom de financiering van de centra aan. De financiering van de centra voor basiseducatie zal volledig afgestemd worden op het aantal cursisten. Op die manier zullen de centra nog beter op de vragen en noden van geletterdheid kunnen inspelen. Bovendien krijgen alle centra met meer kortgeschoolde, anderstalige of werkzoekende cursisten meer middelen. Zo creëren we optimale kansen om levenslang te leren met aandacht voor de meest kwetsbare doelgroepen.'

Je kan als volwassene op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel terecht om te werken aan je geletterdheid. Zo kan je in een Centrum voor Basiseducatie (CBE) werken aan vaardigheden als taal, wiskunde, maatschappijoriëntatie en ICT. Je kan het open aanbod volgen, maar ze bieden ook opleidingen op maat in organisaties en bedrijven.

De Centra voor Basiseducatie gaan tijdens de Week van de geletterdheid op bezoek bij verschillende vestigingen van Huis van het Kind en andere organisaties in het middenveld. Met lekkers onder de arm vieren ze hun gezamenlijke inzet voor ouders die moeilijkheden hebben met geletterdheid. Zo willen de organisaties elkaar ook beter leren kennen en op elkaar afgestemd raken.

Perscontact
Voor interviewaanvragen, foto’s of persdossier:

Joke Dejaeghere, campagnecoördinator joke.dejaeghere@federatie-basiseducatie.be
0476 90 71 13
Er is mogelijkheid een interview af te nemen van een mama of papa, die ook ambassadeur in geletterdheid is. Om een idee te krijgen: lees het verhaal van Nancy in De Bond.

word Persmap Week van de Geletterheid (3MB)