Nieuw Onderzoek naar meertaligheid (Pro-M) gaat van start

12 september 2018

Om ouders en professionals te ondersteunen in de meertalige opvoeding van de jongste kinderen, slaan Kind & Gezin, VBJK en Iedereen leest de handen in elkaar met de universiteiten van Leuven, Gent en Brussel. Het Pro-M project wil in kaart brengen hoe professionals en ouders van kinderen die meertalig opgroeien vandaag samenwerken om zo instrumenten te ontwikkelen voor de sector van kinderopvang en -zorg om die samenwerking morgen te optimaliseren.

Pro-M is een nieuw onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat loopt van 2018 tot 2021 en staat voor ‘promoting early multilingualism in childhood and childcare’. Reeds meer dan 20 organisaties, waaronder onze organisatie, hebben zich geëngageerd om de resultaten van het Pro-M onderzoek op een duurzame en bruikbare manier te verankeren.

In een eerste fase van het project willen we grondig in kaart brengen op welke manier ouders en professionals kijken naar meertalige taalontwikkeling en hoe dat zich uit in hun contacten met kinderen en met elkaar. Met inzichten uit deze studie worden dan instrumenten ontwikkeld om professionals en meertalige gezinnen te ondersteunen. Een belangrijke eerste stap is het samenbrengen van informatie en adviezen over meertaligheid, om eenduidig te kunnen informeren en ondersteunen. 

Bij Kind en Gezin werken Tine Rommens (tine.rommens@kindengezin.be), Christele Van Nieuwenhuyzen (christele.vannieuwenhuyzen@kindengezin.be) en Diederik Vancoppenolle (diederik.vancoppenolle@kindengezin.be) mee aan het Pro-M project. 

Voor meer informatie over het project, kan u ook terecht bij Anouk Van Der Wildt (coördinator van het project) via anouk.vanderwildt@kuleuven.be of 016 32 69 16.