Vlaamse Regering trekt 24,8 miljoen euro extra uit voor gelijkere subsidiëring in kinderopvang

12 oktober 2018

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met het nieuwe decreet Kinderopvang van baby’s en peuters uit 2014 trokken we de kaart van een toegankelijke en kwaliteitsvolle opvang. De kinderopvang heeft niet alleen een belangrijke economische functie, maar geeft ook ontwikkelingskansen aan kinderen en integratiemogelijkheden aan hun ouders. Om in voldoende duurzame opvangplaatsen te voorzien, is de financiële leefbaarheid van de voorzieningen cruciaal. Organisatoren kinderopvang moeten voldoende inkomsten hebben om ouders betaalbare en kwaliteitsvolle opvang te kunnen bieden. Ik ben dan ook verheugd dat we naast de al in maart toegekende 20,4 miljoen euro, nog eens 24,8 miljoen euro kunnen vrijmaken. Dat is 45,2 miljoen voor een betere financiering van de kinderopvanginitiatieven.” 

Eerdere beslissingen voor extra subsidies
In maart 2018 maakte de Vlaamse Regering al bekend dat extra budget van 20,4 miljoen euro in verschillende stappen wordt toegekend. 

De volgende stappen in deze investeringsronde worden in de komende maanden gezet.
  • Beslissingen over 1.499 bijkomende plaatsen met inkomenstarief en 643 bijkomende plaatsen met basissubsidie
  • Oproep voor 250 extra opvangplaatsen met plussubsidie
  • Oproep voor subsidies voor flexibele opvang

Groeipad naar gelijke subsidies
Met de invoering van het decreet kinderopvang werd beslist om de historisch gegroeide verschillen in de subsidiebedragen voor kinderopvang met inkomenstarief stap voor stap te verkleinen. Het doel is om alle organisatoren met subsidies inkomenstarief naar een gelijke subsidiëring te doen groeien. In 2015 werden de laagste tarieven een eerste keer verhoogd. Op 1 december 2018 volgen 2 verdere stappen in dit groeipad naar gelijke subsidiëring. Hiervoor stelt de Vlaamse Regering nu een extra budget van 24,8 miljoen euro ter beschikking.  

Subsidies voor Lokale Loketten Kinderopvang
De Vlaamse Regering wil ook de uitbouw van de Lokale Loketten Kinderopvang verder stimuleren en ondersteunen. Lokale loketten kinderopvang zijn een belangrijke hefboom voor toegankelijke en flexibele kinderopvang. Het zijn laagdrempelige informatie- en ondersteuningspunten voor alle gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Zeker bij atypische opvangvragen zoals een nood aan dringende opvang of naar opvang met verruimde openingsmomenten betekenen zij een hulp. Het Lokaal Loket Kinderopvang krijgt doorgaans een plaats in het Huis van het Kind. Om in elke gemeente een Lokaal Loket Kinderopvang mogelijk te maken, stelt de Vlaamse Regering 1,1 miljoen euro ter beschikking.

Actieplan gezinsopvang
De Vlaamse Regering wil de gezinsopvang verder ondersteunen. Het actieplan voor de gezinsopvang voorziet in een basissubsidie voor onthaalouders die geen subsidie inkomenstarief ontvangen. Alle vergunde zelfstandige onthaalouders kunnen hiervoor een aanvraag doen. De gezinsopvang is een belangrijke, laagdrempelige opvangvorm die ouders waarderen omwille van het kleinschalige karakter en de kwalitatieve, flexibele aanpak van de onthaalouders. Internationaal staat de gezinsopvang onder druk, zo ook in Vlaanderen. In nauwe samenspraak met de sector werkte Kind en Gezin aan een actieplan dat een vernieuwde impuls aan de gezinsopvang zal geven. Met dit actieplan wordt 9,1 miljoen euro extra in de gezinsopvang geïnvesteerd. Daarnaast zijn er extra subsidies voorzien voor organisatoren gezinsopvang met subsidies voor inkomenstarief. Wie in 2017 in een subsidiegroep minstens 95% bezetting behaalde, kan uitbreiden. In totaal zijn 908 extra plaatsen met bijkomende subsidie voor inkomenstarief mogelijk. 
Het proefproject ‘Werknemersstatuut onthaalouders’ wordt in 2019 verlengd, verbeterd en uitgebreid, waardoor ook meer onthaalouders tot het proefproject worden toegelaten.

Kinderopvangtoeslag
Vanaf 1 januari 2019 zullen ouders die gebruik maken van niet-inkomensgerelateerde kinderopvang de kinderopvangtoeslag ontvangen van 3,23 euro per kind, per opvangdag. Dit ondersteunt ouders die gebruik maken van dit type kinderopvang en zet tegelijkertijd ook in op de leefbaarheid van de kinderopvangsector.

Meer info op de website van Kind en Gezin
Oproepen en beslissingen
Subsidiebedragen

Voor de pers: 
Nico Krols – woordvoerder Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – nico.krols@vlaanderen.be – 0476 907 972