Kind en Gezin zet extra in op geletterdheid

9 november 2018

Meestal gaat het niet over analfabetisme, maar wel over onvoldoende kunnen omgaan met taal en cijfers, of niet kunnen werken met een computer. Geletterdheid en scholing zijn cruciaal en hebben de grootste impact op de levenskwaliteit van mensen en vormen een hefboom tegen sociale ongelijkheid. 

Meer dan 30 organisaties engageren zich nu om werk te maken van een betere geletterdheid. Elk van die organisaties gaat de komende zes jaar inspanningen doen om de lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden van de Vlamingen te verbeteren. Ze geven daarmee invulling aan het Strategisch Plan Geletterdheid van minister van Onderwijs Hilde Crevits. In totaal gaat het om meer dan 140 initiatieven. 

Kind en Gezin gaat samen met de Centra voor Basiseducatie, VOCVO (het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs) samen een aanbod uitwerken voor ouders gericht op thema's zoals opvoeding, taalontwikkeling, communicatie en ook digitale vaardigheden. De Gezinsbond breidt het aantal vormingen 'Veilig Online' uit naar kansengroepen en laaggeletterden.