Beslissingen uitbreiding kinderopvang 2018

6 december 2018

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De Vlaamse Regering lanceerde voor 2018-2019 een ruimer investeringsplan in de kinderopvang. Met een totaalbudget van 20,4 miljoen euro bijkomende subsidies wordt verder werk gemaakt van voldoende, betaalbare opvangplaatsen voor ouders en wordt ingezet op de leefbaarheid van de opvangvoorzieningen.”

Kind en Gezin besliste in augustus al over een eerste oproep, waarbij 2554 bestaande plaatsen groepsopvang zonder subsidie (trap 0) de basissubsidie (trap 1) konden krijgen. Deze beslissingen zijn hier te raadplegen.

Begin juli werd een tweede oproep gelanceerd voor nieuwe plaatsen met de basissubsidie en voor bijkomende plaatsen met de subsidie voor inkomenstarief. Aanvragen konden ingediend worden tot 10 september 2018. Kind en Gezin besliste nu over de toewijzing van de middelen.

Voor de groepsopvang was er 0,5 miljoen euro voor 335 nieuwe plaatsen met basissubsidie (trap 1). Er was ook budget van meer dan 11 miljoen euro waarmee 1582 extra plaatsen met subsidie inkomenstarief (trap 2) konden toegekend worden: er komen 752 nieuwe plaatsen en 830 bestaande plaatsen krijgen de subsidie inkomenstarief. Een deel van deze middelen werden verdeeld over de grootsteden Gent, Antwerpen en Brussel in een voorafname, de rest van de middelen werden verdeeld over een aantal andere gemeenten in Vlaanderen op basis van de programmatiecriteria. Voor de grootsteden was er een voorafname: deze steden financieren een aantal trap 2B plaatsen voor en er is een convenant afgesloten waarin vastligt dat Kind en Gezin deze voorgefinancierde plaatsen met voorrang overneemt.

Nieuw bij deze uitbreiding van de plaatsen voor inkomenstarief is dat lokale besturen de kans kregen om op basis van cijfers, vaak verzameld via hun lokaal loket, aan te tonen dat de specifieke situatie in hun gemeente meer plaatsen met inkomenstarief behoeft dan berekend in de programmatie. De gemeenten Brugge, Kortrijk, Leuven en Maasmechelen werden zo geselecteerd omdat ze aan de hand van gegevens van het lokaal loket kinderopvang aantoonden dat er nog bijkomende nood is aan kinderopvang in hun gemeente.

De beslissingen over de toekenning van deze plaatsen als bijlage onderaan. 

Iedere aanvrager krijgt een individuele beslissing over zijn aanvraag.

De volgende weken en maanden wordt het investeringsplan verder uitgevoerd. Bijzondere aandacht gaat naar het ondersteunen van kwetsbare gezinnen, voor wie kinderopvang een belangrijke hefboom is voor maatschappelijke integratie. Daarom wordt er ook nog ingezet op het omschakelen van opvangplaatsen met subsidie inkomenstarief naar de plussubsidie (trap 3).  Ook het aanbod van flexibele opvang wordt versterkt, zodat het voor ouders makkelijker moet worden om opvang te vinden op atypische uren of als ze plots dringend opvang nodig hebben.


pdf Overzicht toekenningen.