Naar een Lokaal loket kinderopvang in elke gemeente in Vlaanderen

17 december 2018

'Lokale loketten zijn neutrale informatie- en ondersteuningspunten voor alle gezinnen met een vraag naar kinderopvang, in de vorm van een netwerk van actoren in de kinderopvang”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Ze zijn vooral van belang bij atypische opvangvragen, bijvoorbeeld naar dringende opvang of naar verruimde openingsmomenten. Ons decreet opvang baby’s en peuters voorziet dat er in elke gemeente één lokaal loket komt. Daar werken we nu met deze extra financiering versneld naartoe.'

Gezinnen dispatchen naar juiste kinderopvang

Flexibele kinderopvang werd eerder dit jaar al toegankelijker en sterker gemaakt: er komen meer mogelijkheden voor dringende kinderopvang en ruimere openingsmomenten (’s morgens voor de normale openingsuren, ’s avonds na de openingsuren, op een weekenddag, op een feestdag). En het Lokaal loket, een dispatchsysteem, maakt gezinnen wegwijs en biedt hulp bij het zoeken naar een (flexibele) opvangplaats. Uit cijfers van 2016 blijkt dat slechts in één op de vijf gemeenten een Lokaal loket actief is en dat heel wat lokale besturen duidelijke richtlijnen en ondersteuning afwachten om hier verder werk van te maken. 

Uitbouwen van een lokaal loket in elke gemeente

Met de goedkeuring van het Besluit ‘Subsidie lokaal loket’ wil de Vlaamse Regering de uitbouw van de Lokale loketten kinderopvang nu verder stimuleren. Lokale loketten kinderopvang zijn een belangrijke hefboom voor toegankelijke en flexibele kinderopvang. Het zijn laagdrempelige informatie- en ondersteuningspunten voor alle gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Zeker bij atypische opvangvragen zoals een nood aan dringende opvang of naar opvang met verruimde openingsmomenten betekenen zij een hulp. Daarnaast spelen Lokale Loketten ook een belangrijke rol in het verzamelen van gegevens over aantal en type opvangvragen. Deze informatie over de opvangbehoefte is cruciaal voor de bijsturing en uitbreiding van het aanbod van de kinderopvang in Vlaanderen en is nuttig voor voor het lokaal sociaal beleid van de lokale besturen als voor de Vlaamse overheid in het kader van het uitbreidingsbeleid. 

Het Lokaal Loket Kinderopvang krijgt doorgaans een plaats in het Huis van het Kind. Om in elke gemeente een Lokaal Loket Kinderopvang mogelijk te maken, stelt de Vlaamse Regering 1,1 miljoen euro ter beschikking.