Vergunningsplicht om kwalitatieve kinderopvang in Brussel te verzekeren

28 januari 2019

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: 'Elke initiatiefnemer van een opvangvoorziening zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om over een vergunning te kunnen beschikken. Hiermee verhogen we de kwaliteit van de kinderopvang in Brussel en krijgen kinderen de waarborgen om de beste omstandigheden opgevangen te worden.'

Samenwerkingsakkoord
Tegelijk werd met de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap gewerkt aan een samenwerkingsakkoord. Dit akkoord is er enerzijds op gericht om informatie tussen de administraties uit te wisselen en om te vermijden dat organisatoren van kinderopvang zouden kunnen werken zonder vergunning. Anderzijds kunnen inspecties van voorzieningen efficiënter verlopen. De GGC kan namelijk voortaan bijgestaan worden door de experts ter zake van Kind en Gezin/Zorginspectie en ONE.

'We investeren volop in de kwaliteit en de betaalbaarheid van de Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel. Met de invoering van de algemene vergunningsplicht kunnen we de ouders verzekeren dat elk opvanginitiatief de wettelijke regels volgt. Ik zie het als een van de belangrijkste taken van de Brusselse overheden om de gezinnen bij te staan waar nodig', besluit Bianca Debaets