Zorg voor mentale gezondheid van zwangere vrouwen

14 februari 2019

De uitrol van de richtlijn ter screening en detectie van perinatale mentale stoornissen in Vlaanderen - in combinatie met de ontwikkeling van regionale zorgpaden – wordt ondersteund door het nieuw opgericht ‘Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid. Dit netwerk zal de bestaande kennis en expertise over perinatale mentale gezondheidszorg bundelen en op elkaar af te stemmen zodat een eenduidig en kwalitatieve zorg kan aangeboden worden in de perinatale periode.

De uitrol van de screening wordt gerealiseerd in samenwerking met Kind en Gezin, als lid van het nieuw opgericht Vlaams Expertise Netwerk.


Lees het persbericht 'Snellere zorg voor mentale gezondheid van zwangere vrouwen'