Katrien Verhegge leidend ambtenaar van Opgroeien

20 februari 2019

De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, over kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen.
Door de expliciete keuze voor een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak en de samenwerking met heel wat partners worden gezinnen maximaal, lokaal ondersteund.

Katrien Verhegge:'Deze fusie biedt ongelooflijke kansen om kinderen, jongeren, gezinnen in Vlaanderen vanuit een veel breder verhaal te ondersteunen. Of een kind nu specifieke zorgen nodig heeft in de kinderopvang, of een jongere niet meer thuis kan opgroeien, of een gezin gewoon geïnformeerd wil worden, het zal vanuit één agentschap aangeboden worden.'

Waarom Opgroeien?
De naam ‘Opgroeien’ straalt beweging en dynamiek uit. Het is een positieve en warme naam die de verschillende fases in een jong leven weerspiegelt. Soms gaat het vanzelf of net veel te snel, dan weer zijn er grote of kleine zorgen of praktische beslommeringen. Opgroeien is intens en boeiend. Advies, ondersteuning, begeleiding, opvang of hulp maakt tijdens het opgroeien een verschil. Als universeel basisrecht, maar ook als extra duwtje in de rug zodat kinderen, jongeren en gezinnen zich letterlijk en figuurlijk gesteund weten wanneer het nodig is.

Het ‘merk’
Het merk Opgroeien zal in eerste instantie gebruikt worden voor de overkoepelende communicatie van het nieuwe agentschap. De bestaande merken Kind en Gezin, Jeugdhulp, Huis van het Kind, Groeipakket,… verdwijnen niet: met deze merken blijven we communiceren met kinderen, jongeren en hun gezinnen.

De invulling en positionering van alle merken wordt verder uitgewerkt en verfijnd.

Volgende stappen
Na bekrachtiging door de Vlaamse regering en publicatie in het Belgisch Staatsblad ligt de wettelijke basis er. In de komende maanden zijn er nog heel wat juridische en technische aanpassingen in de regelgeving nodig. Daarnaast zal de gemeenschappelijke begroting worden voorbereid en zullen we waar we kunnen al concreet samenwerken.