Potjestijd

21 maart 2019

Kind en Gezin lanceert met het Plaspoort een oproep aan het hele Plasteam om samen en tijdig te starten met het zindelijkheidsproces. Je kind zindelijk helpen worden, dat doe je in teamverband, dus samen met ouders, grootouders, opvang, kinderoppas, kleuterschool, enz.

Het Plaspoort is een uniek heen-en-weer boekje voor elk kind. Het Plaspoort ondersteunt het hele Plasteam met tips en uitleg over zindelijkheid en rijpheidssignalen, een stappenplan en het antwoord op vaak gestelde vragen. Het is tegelijk een handig notitieboekje dat zindelijkheid makkelijk bespreekbaar maakt en iedereen op de hoogte houdt van de vorderingen.

Onderzoek toont aan dat zindelijk worden een natuurlijk rijpingsproces is dat elk kind doormaakt. ‘Elk kind op zijn tempo’ is het uitgangspunt. Maar het is meer dan dat. Het is ook een leerproces voor elk kind. Een peuter krijgt stap voor stap meer controle over zijn lichaam, maar leert ook begrijpen wat van hem wordt verwacht. Elk kind heeft trouwens een gevoelige periode waarin het optimaal in staat is om zindelijk te leren worden. Het is belangrijk de rijpheidssignalen te herkennen en hierop in te spelen. Positief stimuleren en aanmoedigen en voldoende oefenmomenten vergemakkelijken het zindelijk worden. Lees meer op www.kindengezin.be/ontwikkeling/zindelijkheid/ met pdf printbare info ‘Zindelijkheid positief ondersteunen’ .

Waarom een Plaspoort?

Jonge kinderen worden alsmaar later zindelijk. Onderzoek toont aan dat kleuters vandaag 3 tot 18 maanden later zindelijk zijn dan 40 jaar geleden. Er is niet één oorzaak. Het gaat om een combinatie van factoren in de omgeving van het kind. Luiers worden beter, de rijpingssignalen worden niet altijd opgepikt, ouders zijn soms onzeker, een verschillende zindelijkheidsaanpak van de opvoeders kan het proces vertragen, er is soms weinig overleg om de krachten te bundelen, verhoogde druk op gezinnen, ouders weten niet wanneer het best gestart wordt, afstemming tussen ouders en opvang of onderwijs loopt niet altijd vlot,… 

Kind en Gezin ontwikkelde daarom een Plaspoort met een handig stappenplan en praktische tips die het zindelijkheidsproces ondersteunen. Kind en Gezin wil het Plasteam attent maken op die rijpheidssignalen en de communicatie over zindelijkheid en een positieve, tijdige en gezamenlijke aanpak makkelijker maken. 

Iedereen kan het Plaspoort gratis bestellen. De Kind en Gezin-Lijn en het lokale Kind en Gezin-team beantwoorden alle grote en kleine zindelijkheidsvragen. Kind en Gezin en heel wat partners organiseren daarnaast ook heel wat gratis info- en praatmomenten met ouders rond zindelijkheid. 

Een velletje papier 

“Zindelijkheid is een proces. Niet elk kind gaat even vlot op de pot. Soms is het een langer proces. Het is belangrijk om het positief en samen aan te pakken. Dus niet op je eentje. Maar altijd en overal waar je kindje op het potje gaat. Een tip die kan helpen: leg een vel wc-papier of keukenrol in het potje. Zo blijft het ‘hoopje’ niet aan het potje plakken en kan je het makkelijk in de wc omkiepen: dan hoef je het niet uit te vegen, en verklapt je gezicht ook niet dat je het eigenlijk een beetje vies vindt. Je wilt namelijk niet dat je kindje het óók vies vindt. Veel kindjes zijn in het begin ook een beetje bang van het geluid van hun pipi of kaka dat in het potje ‘valt’: dat velletje papier dempt het geluid. Twee-in-een voor je peuter en meteen ook veel sneller, makkelijker en fijner voor jezelf. Een win-win dus!” 
Indra (45), verpleegkundige bij Kind en Gezin uit Ham


Persinformatie: