Kinderdagverblijven kunnen vanaf 2020 meerdere tarieven combineren

5 april 2019

In de kinderopvang betalen alle ouders in dezelfde locatie ofwel een tarief volgens hun inkomen (het IKT-tarief) ofwel een tarief dat de organisator vrij kan bepalen. Sommige organisatoren die slechts voor een deel van de plaatsen in hun locatie IKT-subsidie kunnen krijgen, zijn vragende partij om voor de plaatsen zonder deze subsidies, met een vrije prijs te mogen werken. Het inkomenstarief vragen voor deze niet-gesubsidieerde plaatsen blijkt niet altijd leefbaar, waardoor deze plaatsen vaak onbenut blijven.

De IKT-mix creëert heel wat mogelijkheden:
  • het potentieel aan niet-gesubsidieerde plaatsen kan effectiever ingezet worden;
  • indirect geeft de combinatie van beide tarieven (een zogeheten IKT-mix) uitzicht op meer sociale verscheidenheid in elke opvang;
  • organisatoren zullen in locaties met zowel plaatsen met inkomenstarief als met vrije prijs niet langer twee gescheiden werkingen (met bijvoorbeeld aparte voordeuren) moeten hebben.
Proefproject nu veralgemeend
Het mengen van beide tariefsystemen werd als proefproject op tien locaties gedurende een jaar uitgeprobeerd. Dit proefproject wees uit dat een zogenaamde ‘IKT-mix’ onder bepaalde voorwaarden haalbaar en zinvol kan zijn.
 
“De combinatie van inkomensgerelateerde plaatsen met een beperkt aantal vrije plaatsen geeft kinderopvanginitiatieven meer organisatorische ruimte. Het biedt ook kansen om aan een betere sociale mix te werken.  Ook ouders krijgen meer kans op continuïteit van opvang omdat het doorschuiven van een vrije prijs naar inkomenstarief gemakkelijker wordt. Kinderen hoeven dus niet te verhuizen naar een ander kinderopvanginitiatief om in aanmerking te komen voor een IKT-plaats. IKT-mix wordt ook mogelijk voor locaties die nog geen IKT-subsidies hebben. Het aantal locaties met een IKT-aanbod kan daardoor groeien.”, aldus Vlaams minister Jo Vandeurzen.
 
Aan het werken met IKT-mix worden wel enkele voorwaarden verbonden:
  • De dienstverlening moet op alle plaatsen gelijk zijn, ongeacht vrije prijs of IKT-prijs.
  • Ouders moeten de mogelijkheid hebben om door te schuiven van een vrije prijs naar een inkomenstarief zodra mogelijk.
  • De kinderopvang blijft voorrang geven aan de wettelijke voorrangsgroepen voor de IKT-plaatsen.
  • Ouders die volgens inkomen betalen, kunnen niet verplicht worden over te schakelen naar een vrije prijs.
De organisator die IKT-mix overweegt moet aandacht besteden aan een verantwoorde organisatie van de IKT-mix. Daarom blijft IKT-mix een mogelijkheid en geen verplichting.
De Vlaamse Regering maakt dit systeem mogelijk vanaf 1 januari 2020 en schrijft deze voorwaarden in de regelgeving in. Organisatoren die willen werken met IKT-mix kunnen rekenen op de ondersteuning van het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang.

>> Voor de pers:
  • Nico Krols, woordvoerder Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,  Volksgezondheid en Gezin, 0476 907 972
  • Nele Wouters, woordvoerder Kind en Gezin, 0496 59 15 11, woordvoerder@kindengezin.be