Vanaf vandaag vormen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn samen het agentschap Opgroeien

18 april 2019

Op dit moment verandert dit weinig aan de inhoudelijke dienstverlening. Geleidelijk aan zullen we alles meer en meer op elkaar afstemmen, zodat we verder werk kunnen maken van een geïntegreerd beleid voor kinderen, jongeren en gezinnen.
Voortaan gebruiken we de nieuwe naam Opgroeien wanneer we verwijzen naar ons agentschap als juridische entiteit. 
Kind en Gezin was een juridische entiteit, voortaan is het – net als Jeugdhulp - een merk van het agentschap Opgroeien. Het merk 'Kind en Gezin' blijven we gebruiken in alle communicatie met onze gezinnen.