De Vlaamse Regering maakt de kinderopvang flexibeler en sterker en voorziet een budget van 1,188 mio euro voor 792 nieuwe modules ruimere openingsmomenten.

8 mei 2019

De kinderopvang kan zo bijdragen aan een beter evenwicht tussen gezin en arbeid voor gezinnen die onregelmatige uren werken, zelfstandigen met wisselende werkschema’s, alleenstaande ouders met een plotse kans tot opleiding of werk, … 
Kind en Gezin besliste over de toewijzing van de middelen. Lees meer.