Persaandacht vaccinatiestress België

20 juni 2019

Uit die studie blijkt dat 1 op 5 van de Belgen denkt dat vaccins niet veilig zijn. België is daarmee een van de landen die de veiligheid van vaccinaties het meest in vraag stelt.

Vaccinatiecijfers
De globale vaccinatiecijfers in Vlaanderen zijn goed en blijven goed: het aantal vaccinaties is hoog. In 2018 was minstens 89,6% van de kinderen (in het eerste levensjaar) gevaccineerd voor alle gratis vaccins. Minstens 80% wordt door Kind en Gezin toegediend. Deze goede cijfers bevestigen de bevindingen van de officiële vaccinatiegraadstudie van het agentschap Zorg en Gezondheid in 2016.

Weigeringen
Weigeringen worden doorgaans heel nauwkeurig geregistreerd. We zien in onze registratie (cijfers d.d. 20/06/2019) dat het aantal weigeringen in het laatste half jaar veel lager is dan wat we de vier laatste jaren opgetekend hebben (van 0,4% naar 0,1%). Minder weigeringen in 2019 is mogelijks het gevolg van de verontrustende berichtgeving over het toenemend aantal gevallen van mazelen.

Wellcome studie
Uit de Wellcome studie blijkt dat Belgen kritisch en bezorgd zijn over eventuele bijwerkingen. Ze hebben vragen over de veiligheid maar niet over het nut van vaccineren. Dat blijkt nu geen effect te hebben op de vaccinatiegraad. Bij een uitbraak zien we dat het vertrouwen in vaccinatie stijgt. Er is een samenhang tussen het verdwijnen (of minder voorkomen) van een infectieziekte en de toename van het aantal vragen over de noodzaak om te blijven vaccineren.

Grijze zone
In de groep waarvan we geen registratiegegevens hebben, is vermoedelijk toch een deel van de kinderen gevaccineerd.

Social media
De verwarrende berichtgeving op sociale media zorgt voor twijfels bij de ouders van jonge kinderen. Kind en Gezin vindt het belangrijk dat de ouders correct geïnformeerd zijn. We besteden daar veel aandacht aan. Het is belangrijk dat ouders een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. De groep van kinderen met een onvolledig vaccinatieschema, verliezen we niet uit het oog. De ouders worden opnieuw uitgenodigd. Ouders kunnen wetenschappelijk onderbouwde en toegankelijke informatie terugvinden op:


Vaccinatiestatus
Ouders kunnen op elk moment de vaccinatiestatus van hun kind nakijken via www.myhealthviewer.be

Volgende week, dinsdag 25 juni, deelt Kind en Gezin de nieuwe vaccinatiecijfers op lokaal niveau.