Vaccinatiebereik in Vlaanderen erg hoog

25 juni 2019

Vaccinatiegraad bij baby’s en peuters, ook per gemeente

Kind en Gezin vaccineert baby’s en peuters in Vlaanderen gratis. Kind en Gezin volgt hierbij het aanbevolen pdf vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad. Die vaccinaties worden geregistreerd in het kinddossier.

Kind en Gezin heeft ook informatie over het aantal kinderen dat gevaccineerd werd door andere vaccinatoren. Dit is mogelijk dankzij de koppeling met Vaccinnet. Vaccinnet is het bestel- en distributiesysteem dat Agentschap Zorg en Gezondheid hanteert voor het vaccinatiebeleid in Vlaanderen. 

De nieuwe vaccinatiecijfers zijn online beschikbaar tot op gemeentelijk niveau en per vaccin. 

De cijfers tonen dat het vaccinatiebereik in Vlaanderen voor de gratis vaccindosissen in het eerste levensjaar én tweede levensjaar erg hoog is. 

Kind en Gezin is voor alle vaccindosissen aan baby’s en peuters veruit de belangrijkste vaccinator met een bereik van minstens 80%. 
 • 67% van de kinderen in het Vlaams Gewest krijgt in de eerste 18 levensmaanden het volledige vaccinatieschema via Kind en Gezin.
 • Minstens 94% van de baby’s krijgt de eerste dosis van het Hexavalent vaccin tegen polio, difterie, tetanus, pertussis, hepatitis B, Haemophilus influenzae b in de eerste levensmaanden. Het aandeel voor de derde dosis van het Hexavalent vaccin ligt iets lager, maar nog steeds rond de 90%. 
 • Ongeveer 92% van de kinderen krijgt in het tweede levensjaar het vaccin tegen mazelen, bof en rubella. Minstens 92,5% van de kinderen geboren in 2016 is gevaccineerd tegen polio. 
 • Het Rota-vaccin is niet gratis. Toch blijkt uit de registratiegegevens dat meer dan 75% van de kinderen het vaccin krijgen. 
 • Ook de meeste kinderen die opgroeien in kansarmoede zijn gevaccineerd. 
Borstvoeding

Kind en Gezin vraagt in de contacten met gezinnen naar de voeding die het kind krijgt op 5 tijdstippen in het eerste levensjaar. 

 • 78,6% van de kinderen krijgt vanaf de geboorte uitsluitend borstvoeding. In Vlaams-Brabant ligt het percentage het hoogst, in West-Vlaanderen het laagst. 
 • Kinderen met een moeder van niet-Belgische origine (d.w.z. die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had) krijgen meer borstvoeding op dag 6 na de geboorte dan kinderen met een moeder van Belgische origine en dit ongeacht het gezin leeft in kansarmoede.
 • Op de leeftijd van 6 weken krijgt nog minder dan de helft van de kinderen uitsluitend borstvoeding. Na 12 levensweken is dat nog 33,8% (2017) en op de leeftijd van 26 weken krijgt 12,4% (2017) uitsluitend borstvoeding. 
De cijfers over voeding op 24 uur en op dag 6 staan in de dynamische dashboards op de website van Kind en Gezin, zelfs per provincie en per gemeente.

Zwangerschapsduur

In 2018 wordt net zoals de vorige jaren 7,9% van de kinderen prematuur (zwangerschapsduur <37 weken) geboren. 1,1% van de levend geboren kinderen kent een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken. 

Gehoorscreening

In 2018 kreeg 95% van de pasgeboren kinderen een gehoortest (in totaal meer dan 64.000 testen). 

 • Bij 1,5% van de kinderen was een verwijzing naar een referentiecentrum gehoor nodig. 
 • Bij bijna 2 op de 1000 door Kind en Gezin geteste kinderen wordt een aangeboren doofheid of slechthorendheid vastgesteld.
 • Van de kinderen geboren in 2018 gaat het bij de meerderheid van die kinderen om gehoorverlies aan beide oren. Bij 83 kinderen gaat het – aan 1 of beide oren – om minstens een matige slechthorendheid (>40 decibel), bij 15 kinderen om lichte slechthorendheid.
Oogscreening

In 2018 voerde Kind en Gezin 104.865 oogtesten uit. Deze testen wordt afgenomen op het consult van 12 of 15 maanden en op het consult van 30 maanden.
Qua doelbereik betekent dit dat 84,1% van de kinderen geboren in 2015 een oogscreening kreeg. 

BMI op 2 jaar

8,7% van de kinderen geboren in 2016 heeft op een leeftijd van 2 jaar pdf overgewicht . Het aandeel kinderen met een lage BMI ligt laag (0,8%). Overgewicht komt vaker voor bij kinderen met een moeder van niet-Belgische origine (12,3% versus 7,4%). Het aandeel kinderen met overgewicht is iets toegenomen tegenover 2012 (van 7,9% naar 8,7%). 

Andere cijfers

Naast deze cijfers bevat de jaarlijkse publicatie ‘Het Kind in Vlaanderen’ ook gegevens over gezondheid en ontwikkeling zoals, pdf sterfte en doodsoorzaken , ongevallen, meldingen bij de pdf Vertrouwenscentra Kindermishandeling

Persinformatie

Leen Du Bois
Woordvoerder Kind en Gezin
Agentschap Opgroeien
woordvoerder@kindengezin.be
0496 59 15 11
@wvkg