Nieuwsbrief over gezinsondersteuning april 2015  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Gebarentaal

 • Het ruim aanbod van filmpjes in gebarentaal van Kind en Gezin is nu ook ter beschikking op onze website. Op die manier ondersteunen we ook dove of slechthorende ouders die meer info willen over de motoriek, ontwikkeling of zindelijkheid van hun kindje.

top
Kinderwens

 • De vzw Donorfamilies is een ondersteunend netwerk voor zowel families die kinderen kregen met de hulp van donatie als voor koppels die een behandeling volgen of hier nog over nadenken. Ze willen professionals die in contact komen met donorfamilies en nood hebben aan meer informatie hierover, naar hun website leiden.

top
Leren

 • Wanneer begeleiders van jongeren en hun omgeving vermoeden dat bepaalde ouders (overmatig) drank of drugs gebruiken, ontstaat soms twijfel of onzekerheid. Om aan deze vragen tegemoet te komen, biedt het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen een gratis workshop aan rond het bespreekbaar maken van middelengebruik bij gebruikende ouders.
 • De online cursus 'Wegwijs in Opvoedingsondersteuning' is vernieuwd. Hij gaat dieper in op wat opvoeden is, wat opvoedingsondersteuning betekent en welke plaats dit inneemt in de Huizen van het Kind met aandacht voor samenwerken. De online cursussen zijn terug te vinden via www.kindengezin.be/opleidingen-en-infosessies. In het kader 'Online cursussen' kies je voor 'registreren en inloggen'. De eerste maal kan je je rechts bovenaan de pagina op een eenvoudige manier registreren (Nieuwe account maken).
top
Projectoproep

top
Publicaties

 • Sociaal.Net, het digitaal platform voor iedereen met interesse in sociaal werk, welzijn en gezondheid, staat online. Sociaal.Net is gegroeid uit de vaktijdschriften 'ALERT voor sociaal werk en politiek' en het 'Tijdschrift voor Welzijnswerk'. Kind en Gezin maakt deel uit van de redactieraad.
 • In het 'Handboek Jeugdhulpverlening' brengen Johan Vanderfaeillie en Bea Maes de actuele organisatie van de jeugdhulpverlening in Vlaanderen in kaart voor wie beroepshalve met de jeugdhulpverlening in contact komt of erin werkzaam is. Het is tevens een standaardwerk voor universiteiten en hogescholen. Aan 'Deel 2. Nieuwe ontwikkelingen in het zorgveld' werkte Kind en Gezin mee om haar dienstverlening en de dienstverlening van haar gesubsidieerde partners te beschrijven.
top
Vacatures

 • De nieuwe jobpagina op de website van Kind en Gezin is gelanceerd. Solliciteren is nu veel makkelijker en overzichtelijker. Dankzij getuigenissen krijgen geïnteresseerden bovendien een duidelijk beeld van Kind en Gezin en hun job.

top
Vaccineren

 • Binnen het vaccinatieschema zijn er een aantal vaccinaties waarvoor een maximale vaccinatiegraad nagestreefd wordt. Deze vaccinaties vormen samen het vaccinatieprogramma in Vlaanderen. Het Belgisch Staatsblad van 06/03/2015 publiceerde het Ministerieel Besluit tot het bepalen van het vaccinatieschema voor Vlaanderen. Het vaccinatieprogramma voor kinderen en jongeren omvat volledige basisvaccinatie tegen volgende ziektes of kiemen: polio, difterie, tetanus, kinkhoest, Haemophilus influenzae type b, hepatitis B, pneumokokken, mazelen, bof, rubella, meningokokken van serogroep C en voor meisjes tegen HPV (art. 4). Deze vaccins worden door de Vlaamse Gemeenschap gratis ter beschikking gesteld.
 • Op 23 maart 2015 besteedde het televisieprogramma Een Vandaag in Nederland aandacht aan de veiligheid van injectienaalden. In de reportage werd gesteld dat resten epoxylijm de naalden van Terumo kunnen blokkeren en dat uit sommige naalden onbedoeld epoxylijm kan komen. Zowel in België en Nederland als op Europees vlak wordt dit onderzocht en gaat men na welke de mogelijke risico's zijn. Het Agentschap Zorg en Gezondheid volgt dit op de voet omdat de naalden ook gebruikt worden bij vaccinaties en wacht de resultaten van verder onderzoek af. Er zijn geen problemen gemeld de voorbije jaren en de blootstelling aan de lijm is minimaal, waardoor een eventueel gezondheidsrisico wellicht minimaal zou zijn. Het risico van het gebruik van de naalden weegt bijgevolg niet op tegen het baten van vaccinatie. In afwachting van een definitief advies zal Kind en Gezin dus blijven vaccineren. Volg dit verder op www.zorg-en-gezondheid.be.
 • De Vlaamse overheid maakt ook in 2015 een punt van de bestrijding van mazelen. Tijdens de Europese Vaccinatieweek van 20-25 april, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie, lanceert Zorg en Gezondheid een nieuwe campagne om volwassenen aan te zetten hun vaccinatiestatus te controleren en zich alsnog te laten vaccineren. Zo blijven zij én hun directe omgeving gespaard van die vervelende ziekte.
top
Vakantieparticipatie

 • Steunpunt Vakantieparticipatie is er om mensen met een beperkt budget toch te laten genieten van een deugddoende vakantie of daguitstap. Ze kunnen boeken bij Vakantieparticipatie zelf, bij een Rap op Stap-kantoor of bij een deelnemende organisatie waar de vakantieganger is aangesloten. Sociale organisaties die zich inzetten voor mensen in kansarmoede én die het charter met het Steunpunt ondertekenen kunnen deze rol opnemen.

top
Week van de Opvoeding

 • Van 16 tot 23 mei 2015 is het de Week van de Opvoeding met als thema 'opvoeden in je buurt'. Dit jaar maakt elk samenwerkingsverband (bv. Huis van het Kind) kans om filmtickets te krijgen om tijdens de Week van de Opvoeding uit te delen aan ouders, kinderen en jongeren uit de buurt. Op de website van de Week van de Opvoeding vind je nog meer informatie (bv. campagnemateriaal, opvoedartikel,...) voor organisatoren om tijdens de Week van de Opvoeding mee aan de slag te gaan.

top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website