Nieuwsbrief over gezinsondersteuning juni 2015  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Hitte en ozon

 • Tussen 15 mei en 30 september loopt een waakzaamheidsperiode voor hitte en ozon. Jonge kinderen behoren tot de risicogroepen, omdat ze hun lichaamswarmte nog niet goed kunnen regelen en gevoeliger zijn voor uitdroging.

top
Vaccineren

 • Benson Ogunjimi, die onlangs zijn doctoraat over het virus achter de windpokken verdedigde (UAntwerpen en UHasselt) stelde in de media: 'We moeten opnieuw overwegen om het windpokkenvaccin aan alle jonge kinderen te geven'. Op het consultatiebureau van Kind en Gezin worden enkel vaccins toegediend van het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsgraad (HGR). De HGR beveelt geen algemene windpokkenvaccinatie van kinderen aan, omdat er onvoldoende gegevens zijn om dit te doen (onzekerheid over beschermingsduur, gevolgen naar ouderen en aantal gevallen van zona, ...). De HGR volgt alle onderzoek die erover gebeurt van nabij op en bereidt een advies voor (najaar).
top
Veiligheid

top
Voeding

 • De vermelding 'geschikt voor de bereiding van babyvoeding' op flessenwater betekent dat de Hoge Gezondheidsraad een gunstig advies gaf aan de firma die hiervoor een aanvraag deed. Die aanvraag is niet verplicht. Dus voldoen ook waters aan de criteria zonder de vermelding 'geschikt voor de bereiding van babyvoeding'. Om dit te beoordelen kan je zelf het etiket nakijken. Enkele bestaande criteria zijn door de Hoge Gezondheidsraad herzien. Er zijn ook extra criteria bepaald.

top
Zwangerschap en geboorte

 • Het Perinataal Antwerps Netwerk Zwangerschap in Armoede (PANZA) zet zich in voor zwangere vrouwen en prille moeders in armoede. In dit netwerk slaan verschillende organisaties de handen in elkaar om pas bevallen en zwangere vrouwen beter te begeleiden en zo kinderarmoede te bestrijden.

top
Onze dienstverlening

 • Sedert de start van de oogscreening tijdens onze consulten werd bij verwijzing een lijst van meewerkende oogartsen bezorgd aan de ouders. Omwille van de frequente updates en het ontbreken van garanties op de kwaliteit van de opvolging werd beslist de lijsten niet langer te gebruiken. De ouder maakt een afspraak bij een oogarts naar keuze en vermeldt hierbij dat het kind verwezen werd door Kind en Gezin.
 • Het Agentschap Integratie en Inburgering deed samen met onderzoekers van Universiteit Gent en Kind en Gezin een onderzoek naar goede communicatie in meertalige dienstverleningssituaties. Het resultaat van deze studie is nu beschikbaar. 'Communicatiematrix - Eindrapport' beschrijft de verschillende communicatiemiddelen als een waaier.
top
Onze publicaties

top
Leren

De online cursussen zijn terug te vinden via www.kindengezin.be/opleidingen-en-infosessies. In het kader 'Online cursussen' kies je voor 'registreren en inloggen'. De eerste maal kan je je rechts bovenaan de pagina op een eenvoudige manier registreren (Nieuwe account maken).

 • De online cursus 'Stappen in de Belgische asielprocedure en de -opvangwet' geeft een beeld van het leven van asielzoekers in België. Het is een instrument voor de regioteamleden van Kind en Gezin en artsen die zicht willen krijgen op het verloop en de impact van een asielprocedure. Ook medewerkers van de opvangcentra en andere externen kunnen deze online cursus doornemen via het extern leerportaal op de website van Kind en Gezin.
top
Agenda

 • Het aantal zwangere vrouwen met complexe sociaal-medische problematiek en ernstige kwetsbaarheid stijgt. Het congres Grootstedelijke perinatale gezondheid 3 inspireert zorgverleners en hulpverleners om te komen tot een geïntegreerde en respectvolle begeleiding.
 • In het kader van plattelandsontwikkeling werd er gedurende een jaar extra ingezet op de uitbouw van het Huis van het Kind Zuid-Limburg. Vanuit deze ervaringen organiseert de provincie Limburg een praktijkgericht uitwisselingsmoment voor de Huizen van het Kind in Limburg.
 • Steunpunt Opvoedingsondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen organiseert een intervisie pedagogisch adviseren. Intervisie kan je helpen om je nog beter te bekwamen in je pedagogische adviesrol en de kwaliteit van je dienstverlening te verbeteren.
 • Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin organiseert een intersectorale vormingsreeks 'Samen werken aan veiligheid'. Voor wie het driekolommenmodel, het opmaken van een veiligheidsplan en het engageren van een netwerk al bekend zijn, organiseert het departement WVG op 10 juni en 30 september verdiepende vormingsdagen.
 • EXPOO organiseert in het najaar 2015 vormingsmodules, trainingen en het jaarlijkse EXPOO-congres. Bekijk hun agenda.
top
Vacatures

 • Kind en Gezin is op zoek naar een centraal adviserend arts voor haar beleidsafdeling preventieve gezinsondersteuning (Brussel). Binnenkort wordt de vacature op onze Jobpagina gepubliceerd.
 • EXPOO zoekt een projectmedewerker.
top
 
 
 


 
 
  Naar de website