Nieuwsbrief over gezinsondersteuning mei 2015  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Adoptie

  • Het Vlaams Centrum voor Adoptie verstuurt vanaf nu 4 keer per jaar een nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wil het VCA alle informatie bundelen en de kandidaat-adoptanten op de hoogte brengen van de laatste evoluties. Inschrijven?

top
Gezinsondersteuning

  • Er is veel kennis en ervaring beschikbaar voor wie kwetsbare mensen ondersteunt. Maar vaak is die kennis moeilijk vindbaar. Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Expertisenetwerken ontwikkelden hiervoor Kennisplein.be waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring uitwisselen.

top
Gezondheid

top
Huizen van het Kind

  • Op de website www.huizenvanhetkind.be werd een nieuwe indeling uitgewerkt om het bestaand aanbod aan vormingen, procesbegeleidingen en materialen naar de Huizen van het Kind te ontsluiten. Het luik 'Ondersteuning' werd opgedeeld volgens een aantal rubrieken en het luik 'Activiteiten' vind je terug 'volgens datum' en 'op vraag'. Het ondersteuningsaanbod zal steeds aangepast worden. Wie graag materiaal deelt kan dit doen via de website van EXPOO.

top
Onze dienstverlening

  • Via enkele kanalen kregen we vragen rond het nemen van foto's of filmpjes tijdens onze dienstverlening. Het uitgangspunt is dat het delen van foto's, filmpjes, ervaringen, .... positief kan zijn voor onze dienstverlening en het voor ouders om het vastleggen (en delen) van belangrijke momenten gaat. Op onze website verwoorden we enkele voorwaarden naar ouders toe om beelden te maken.

top
Opvoedingsondersteuning

  • Naar televisie of computerscherm kijken of spelen op een tablet is voor een baby of peuter een leuke bezigheid. Hun belangstelling en nieuwsgierigheid kunnen bij ouders of begeleiders vragen oproepen. Lees onze geactualiseerde informatie over beeldschermgebruik.
  • Met het dossier over radicalisering wil EXPOO een overzicht geven van de belangrijkste kennis en expertise over radicalisering en de preventieve rol van opvoedingsondersteuning. EXPOO verzamelde relevante onderzoeken, rapporten en documentatie en bundelde de voornaamste inzichten in dit dossier.
top
Vlaams Overheidsbeleid

top
Zwangerschap en geboorte

  • Met alle nieuwsberichten over de 'Royal baby' en het inkorten van het kraamverblijf werd de 'Week van de Kraamzorg' ingeleid. 5 mei is ook 'Dag van de vroedvrouw'. Kind en Gezin is principieel niet tegen een verkorting van het kraamverblijf voor zover continuïteit van zorg en een goede omkadering worden gegarandeerd. Kind en Gezin en zijn partners staan klaar om ouders te begeleiden tijdens de kraamperiode. Lees ons nieuwsbericht.

top
Projectoproepen

top
Agenda

  • Nieuwe vormingsreeks omgaan met verontrusting. Op 27 mei vindt een introductiedag plaats rond visie en methodieken in het omgaan met verontrustende situaties.  Voor wie de tools (driekolommenmodel, veiligheidsplan, engageren van een netwerk) al bekend zijn, organiseert het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 10 juni en 30 september verdiepende vormingsdagen.
top
 
 
 


 
 
  Naar de website