Nieuwsbrief over gezinsondersteuning november 2015  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

top
Beleid

  • De beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2015-2016) ingediend door minister Jo Vandeurzen vertrekt in zijn eerste strategische doelstelling van preventie. Concreet wil minister Vandeurzen inzetten op algemene acties voor gezondheidsbevordering, op de gezondheidsdoelstellingen en op bevolkingsonderzoeken met aandacht voor de jongste kinderen en voor wie kwetsbaar is. Er ligt een sterke focus op de zorg op maat die de sectoren willen realiseren voor diverse doelgroepen. Centraal in het gezinsbeleid staan de verdere uitbouw van de Huizen van het Kind, het doortrekken van de transities in de voorschoolse kinderopvang, de opmaak van een nieuw decreet Vlaamse kinderbijslag en het hertekenen van de buitenschoolse kinderopvang. Onder het motto 'Hoe nog beter investeren in de omgeving van jonge kinderen' bereidt Kind en Gezin tegen het najaar van 2016 een conferentie voor. Op de planning staat ook het stroomlijnen van de adoptieregelingen.

top
Geweld

  • In oktober startte een campagne om het nummer 1712 meer bekendheid te geven. Geweld is immers ruimer dan je denkt en komt dus ook vaker voor. Je kan getuige zijn van een hoogoplopende ruzie, maar je kan ook zelf slachtoffer of pleger zijn. Soms weet je niet heel zeker wat je overkomt, of heb je vragen bij wat er met jou of rondom jou gebeurt. Met al je vragen kan je terecht bij het nummer 1712.
top
Gezondheid

  • Het programma oogscreening wordt sinds de implementatie geĆ«valueerd in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke adviesgroep oogscreening. Uit deze evaluatie en uit feedback van de regio's bleek dat oogartsen terechte bedenkingen hadden bij een te strenge doorverwijzing voor astigmatisme; en dit vooral voor de 1-jarigen. Na grondige studie door de wetenschappelijke adviesgroep werd beslist de verwijscriteria op vlak van astigmatisme te herzien en hierbij een onderscheid te maken naargelang de testleeftijd. Dit zal leiden tot een belangrijke daling van het aantal verwezen jonge kinderen voor astigmatisme.
  • Van 23 tot en met 29 november vindt de tweede Vlaamse actieweek 'Gezond Binnen' van VIGEZ plaats. Wanneer je de lucht in je woning onvoldoende ververst, stapelen vocht en schadelijke stoffen zich op waardoor je gezondheidsproblemen kan krijgen. De basisboodschap is: 'Ventileer 24 uur op 24 en verlucht aanvullend'.
top
Huizen van het Kind

  • Bij de opstart van de Huizen van het Kind is Kind en Gezin aangesteld om de erkenning en subsidiering op te volgen. Om de uitwerking van deze opvolging vorm te geven, bezoekt de administratie van Kind en Gezin in elke provincie enkele Huizen van het Kind. We willen een ruime variatie bereiken: grootstad/landelijk, intergemeentelijk/gemeentelijk, in opstart/uitgebouwd, fysiek huis/netwerk, ... Tijdens het bezoek willen we de opvolging van de Huizen van het Kind bespreken, de lokale realiteit beter leren kennen en praktijkverhalen verzamelen.

top
Integrale jeugdhulp

top
Kinderopvang

  • Vanaf een tweede kind ten laste krijgen ouders korting op het inkomenstarief. Bij de geboorte van een broer of zus van een kind dat naar een opvang gaat met inkomenstarief, moeten de ouders hun tarief herberekenen via mijn.kindengezin.be en krijgen ze de korting. We vragen jullie om dit tijdens jullie contacten met jonge ouders aan te kaarten.

top
Taal en communicatie

  • Van 21 tot 29 november 2015 is het Voorleesweek. Tijdens de campagneweek wil initiatiefnemer Stichting Lezen voorlezen promoten. Want voorlezen is fijn, gezellig en goed voor de taalontwikkeling en de emotionele ontwikkeling van jonge kinderen.

top
Voeding

  • Kind en gezin werkt mee aan een studie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) over vitaminegebruik. Het WIV wil het onder- en overgebruik van vitamines via verrijkte voedingsmiddelen en/of voedingssupplementen in kaart brengen, zowel binnen de hele populatie als specifiek bij een aantal kwetsbare groepen. Het WIV doet beroep op ONE en Kind en Gezin om de lacterende vrouwen en de jonge kinderen (zowel zuigelingen, als peuters) te bereiken.

top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website