Nieuwsbrief over gezinsondersteuning oktober 2015  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Kinderopvang

top
Onze dienstverlening

  • Het regiohuis van Hasselt is verhuisd. Je vindt het regioteam nu op H. Van Veldekesingel 150 bus 15.

top
Partners

top
Vaccineren

  • Met het oog op het vaccineren door regioverpleegkundigen vroeg Kind en Gezin advies aan de Orde der Artsen over de procedure (KGRVVAC) en het staand order (volmacht) zoals deze nu ge├»mplementeerd zijn. Het advies dat op 19/09/2015 gepubliceerd werd, bevestigt dat het Staand Order en bijhorende procedure zoals nu door Kind en Gezin in gebruik, voldoet aan de deontologische eisen van de Orde. Lees meer.
top
Verkorte ligdagduur na bevalling

  • Net voor de zomervakantie lanceerde Federaal Minister van Volksgezondheid Maggie De Block een oproep voor pilootprojecten 'Bevallen met verkort ziekenhuisverblijf'. Ondertussen werd Kind en Gezin in verschillende regio's gecontacteerd om te participeren in deze pilootprojecten. We engageren ons als Kind en Gezin daarin ten volle en grijpen dit aan om samen met de partners uit de eerstelijn (waaronder vroedvrouwen, huisartsen, gezinszorg, ...) en de tweedelijn (kraamklinieken, gynaecologen, pediaters, ...) de zorg voor aanstaande gezinnen en pas bevallen moeders en hun kinderen te versterken. Onze aandacht gaat daarbij naar zowel de gezondheid als het welzijn van moeder, kind en hun omgeving.
top
Vluchtelingen

  • Kind en Gezin schrijft zich vanuit haar missie nadrukkelijk in op de ondersteuning van het opvangbeleid in Vlaanderen ten aanzien van vluchtelingengezinnen met kinderen. Wij doen dit door onze dienstverlening aan te bieden in de opvangcentra voor asielzoekers en talrijke opvanginitiatieven in Vlaanderen. Een van de concrete acties is het vaccineren van de kinderen van vluchtelingen in het consultatiebureau. Kinderen onder de 3 jaar kunnen altijd terecht bij Kind en Gezin. Ook oudere kinderen die nog niet schoolgaand zijn, kunnen op het consultatiebureau gevaccineerd worden. Verder wordt voor elk gezin bekeken welke de zorgbehoeften zijn en naaargelang nodig verwezen naar de best geplaatste zorgverlener.

top
Voeding en beweging

top
Projectoproep

top
Agenda

  • Op 8/10 organiseert vzw VLOV (Vlaamse organisatie van vroedvrouwen) in het Provinciehuis in Leuven een panelgesprek over vaccinaties 'Noodzaak of venijn, hoe kan een vaccin in de zwangerschap zijn?'. Meer informatie over het panelgesprek vind je op hun website.
  • Op 8/10 en 9/10 organiseert GAMS 'Vrouwelijk genitale verminking (VGV): een beter begrip voor een betere begeleiding' voor professionelen die werken met de betrokken gemeenschappen. In Antwerpen en Brussel gaat op 13/11 en 18/11 een workshop door rond verschillende methodieken (toolbox) om de problematiek van VGV bespreekbaar te maken in klas- en/of groepsverband. Vragen en inschrijven bij jessica@gams.be.
  • De Gentse Alumni Psychologie (GAP) organiseren samen met PSYNC, op 9 oktober een 'Symposium over preventieve gezinsondersteuning'. Zowel wetenschappelijke experts als mensen uit de praktijk staan stil bij de noden aan gezinsondersteuning vandaag en gaan dieper in op de vraag hoe er therapeutisch kan gewerkt worden in het geval van verontrustende opvoedingssituaties.
  • De Kinderrechtswinkel heeft op 15 oktober een studiedag ''t Zitemzo... met minderjarigen en politie' m.b.t. de juridische positie van minderjarigen. Hier komen vragen aan bod zoals: kan een minderjarige aangifte doen van een misdrijf, kan een minderjarige verhoord worden zonder de ouders te verwittigen, hoe zit het met het beroepsgeheim tussen politie en hulpverleners, ...
  • Stichting Lezen organiseert in de aanloop naar de Voorleesweek op dinsdag 27 oktober 2015 een inspiratiedag 'Voorlezers gezocht' voor organisaties die een voorleeswerking hebben of er een willen opstarten en die graag ervaringen en praktijken willen delen met andere organisaties.
  • Op donderdag 29 oktober 2015 organiseert de Belgische Vereniging van Lactatiekundigen haar jaarlijks congres in Brussel. Er wordt plenair gestart met drie lezingen gevolgd door 3 workshops over het begeleiden van borstvoeding in de dagelijkse praktijk.
top
 
 
 


 
 
  Naar de website