Nieuwsbrief over gezinsondersteuning september 2015  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Gezondheid

  • In de pers verscheen een artikel dat er 16000 gezinnen te dicht bij een hoogspanningslijn wonen en 103 kinderopvanglocaties er te dicht bij gevestigd zijn. Aanleiding is een artikel van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) over haar rekenmodel voor magnetische velden. Er zijn geen wetenschappelijke studies die aantonen dat er een oorzakelijk verband is tussen hoogspanningslijnen en gezondheidseffecten. Meer info.

top
Huizen van het Kind

  • In de eerste helft van 2015 werden Nieuwpoort, Opglabbeek, Westerlo-Herselt-Hulshout, Koekelare en Herzele toegevoegd aan de erkende Huizen van het Kind, waardoor het totaal op 123 komt. Een erkenning als Huis van het Kind kan aangevraagd worden via www.huizenvanhetkind.be\formulieren, je vindt er ook een toelichting bij het invullen van de aanvraag.
top
Inclusie in het onderwijs

  • Alle Belgische overheden hebben het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap goedgekeurd. Dit bepaalt dat mensen met een handicap recht hebben om volwaardig aan de maatschappij deel te nemen, dus ook aan het onderwijs. Vanaf nu is het M-decreet van toepassing. Het is een eerste belangrijke stap om het onderwijs meer inclusief te maken door meer kinderen met een beperking een plaats in het gewoon onderwijs te bieden.

top
Onze dienstverlening

  • Op 15 juni startte Kind en Gezin met 'online afspraken'. Elke dag maken gemiddeld 74 ouders hun afspraak online.
top
Vaccinaties

top
Voeding en beweging

  • De wedstrijd rond de campagne #babybeweging is terug van weggeweest. Ouders kunnen een gepersonaliseerde cd-cover winnen door foto's van hun kinderen te bewerken en posten via de app of via de Facebookpagina van Kind en Gezin. Ook als partnerorganisatie kan je de campagne ondersteunen: bestel of download de brochure, affiches of cd op Brochures en filmpjes (zoek: beweging).
  • Na de stockbreuk van een aantal voedingen van Nutricia Danone worden de hypoallergene voedingen terug geleverd aan apotheken. De stockbreuk van hun sojavoedingen blijkt langer te duren. Kind en Gezin kan geen algemeen geldende regel voorstellen, ieder geval moet individueel bekeken worden door de behandelend arts of verpleegkundige.
top
Onze publicaties

  • Kind in Beeld Borstvoeding, Zwangerschap, Contraceptie, Veiligheid en Verzorging zijn recent herdrukt. Ook de bijhorende handleidingen werden grondig herwerkt. Kind in Beeld ondersteunt de communicatie tussen dienstverlener/hulpverlener en (aanstaande) ouders die slechts beperkt toegang hebben tot geschreven informatie. Het gaat vooral om anderstalige, (functioneel) analfabete of ouders met een beperking. Aan de hand van foto's, tekeningen en schema's wordt uitleg gegeven over de kernboodschappen van Kind en Gezin. Je kan Kind in Beeld en de bijhorende handleidingen op onze website bekijken en bestellen bij Brochures en filmpjes (zoek: kind in beeld).
  • In de jaarlijkse publicatie 'Het kind in Vlaanderen' bundelt Kind en Gezin tal van cijfers over kinderen van 0 tot 12 jaar. In deze editie werd bijzondere aandacht besteed aan cijfers over gezinnen, relaties, het gezinsinkomen en de arbeidssituatie van vaders en moeders.
top
Zwangerschap

top
Leren

Onze online cursussen zijn terug te vinden via www.kindengezin.be/opleidingen-en-infosessies. In het kader 'Online cursussen' kies je voor 'registreren en inloggen'. De eerste maal kan je je rechts bovenaan de pagina op een eenvoudige manier registreren (Nieuwe account maken).

  • De problematiek van de vluchtelingen en de asielzoekers zit iedere dag in de actualiteit. Kind en Gezin ontwikkelde samen met Fedasil en het Rode Kruis een online informatie cursus over de asielprocedure.

top
Projectoproepen

top
Agenda

top
 
 
 


 
 
  Naar de website