Nieuwsbrief over gezinsondersteuning juli 2016  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
 • Kinderen geven mee vorm aan de wereld van vandaag en morgen. Samen met verschillende actoren ontwikkelen we een breed gedragen visie voor het toekomstig beleid rond kinderen. Vier werkgroepen leggen op dit moment de laatste hand aan hun beleidsaanbevelingen over thema's als gezondheidsongelijkheid, een rijke omgeving voor jonge kinderen, verontrusting en participatie. Ze willen deze graag delen tijdens de conferentie 'De toekomst is jong' op donderdag 6 oktober 2016. Het belooft een boeiende dag te worden waar we mensen samenbrengen die elke dag bezig zijn om kinderen alle kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Een dag waar we ruimte maken voor reflectie, onderzoek, goede praktijken en verdieping.
 • Het aantal kinderen per gezin bij twintigers staat op het laagste peil sinds de Tweede Wereldoorlog. De trends van voorgaande jaren zetten zich versterkt verder: daling van het geboortecijfer en het vruchtbaarheidscijfer. In tegenstelling tot de vorige jaren neemt de vruchtbaarheid in elke leeftijdsgroep af. Lees verder.
 • In 2015 groeit 12% van de zeer jonge kinderen in Vlaanderen op in kansarmoede. Meer dan de helft van de kinderen in kansarmoede woont in de 13 centrumsteden en 63,9% heeft een moeder van niet-Belgische origine. Lees het volledige bericht.
top
Gezondheid

top
Groeipakket

 • Op 31 mei 2016 keurde de Vlaamse regering de conceptnota 'Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat' goed. Deze conceptnota omvat de contouren voor een nieuwe Vlaamse kinderbijslag, ingebed in een geïntegreerd gezinsbeleid, waarbij er expliciet gekozen is om alle kinderen en gezinnen maximaal te versterken en te ondersteunen doorheen hun ontwikkeling. Ook de Huizen van het Kind worden hierin vermeld in relatie tot de, al dan niet fysieke, loketfunctie van de uitbetalingsactoren. Concrete modaliteiten rond samenwerking tussen de Huizen van het Kind en de uitbetalingsactoren groeipakket zullen in het najaar verder worden geconcretiseerd.
top
Huizen van het Kind

 • De derde blog van Leen en Hannie, stafmedewerkers van Kind en Gezin staat nu online.
 • Om een beeld te krijgen op de stand van zaken van de Huizen van het Kind, werd eind juni een inhoudelijke online bevraging verstuurd naar alle Huizen van het Kind. Hierin worden een aantal indicatoren bevraagd onder meer over diversiteit aan aanbod, actoren en thema's in het Huis, toegankelijkheid alsook knelpunten en meerwaarde. De verwerking van de resultaten is voorzien in oktober. Het rapport met tendensen op groepsniveau zal vervolgens in het najaar besproken worden met de Huizen van het Kind en de beleidsmakers, om nadien tot publicatie over te gaan.
top
Jeugdhulp

 • Begin juni werd het intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld. Opvallende conclusie: veel kinderen en jongeren maken gebruik van jeugdhulp in een of andere vorm. De ondersteuning is gevarieerd. Van heel laagdrempelig tot gespecialiseerd. Waar het kan worden de eigen krachten van jongeren en hun netwerk versterkt. Lees het persbericht en bekijk het jaarverslag.
top
Opvoeding

 • Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin publiceerde een nieuw rapport in het kader van het longitudinaal JOnG!-onderzoek: kencijfers opvoeding en gezin bij kinderen van 30 en 36 maanden. Het onderzoek is uniek voor Vlaanderen. Er werkten meer dan 1000 ouders aan mee en het biedt een brede kijk op opvoeden in Vlaanderen. Lees meer.
 • Naar aanleiding van de publicatie vanuit het JOnG!-onderzoek werd de informatie rond belonen of straffen op de website van Kind en Gezin geactualiseerd.
 • Zeven jaar lang hield Triple P magazine de vinger aan de pols van het positief opvoeden. Deze maand sluit het magazine feestelijk af met een extra dik nummer. In deze laatste editie van het magazine zet de provincie de krachtlijnen van positief opvoeden nog eens extra in de kijker. Het Triple P-magazine is gratis te verkrijgen bij Kind en Gezin (Antwerpen), de opvoedingswinkels, bibliotheken en op tal van verdeeladressen.
 • Op zoek naar informatie over opvoeding, opvoedings- en gezinsondersteuning? Op www.expoo.be/themas vind je informatie per thema overzichtelijk bij elkaar: belangrijke inzichten, kennisdocumenten, gerelateerde onderwerpen, materiaal om aan ouders mee te geven, .... Staat het thema waar je naar op zoek bent er niet bij? Laat het weten aan info@expoo.be of zoek in het documentatiecentrum.
top
Voeding

 • Tijdens het zomerseizoen is het verslikken in pindanootjes een belangrijke oorzaak van verslikking en spoedinterventies. Kind en Gezin houdt er zeker aan om tot de leeftijd van 4 jaar noten absoluut te vermijden in de voeding. Ook daarna blijft het aangewezen voorzichtig te zijn. Notenpasta of -moes kan wel.
top
Zwangerschap

 • De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft zijn aanbevelingen omtrent het zikavirus gepubliceerd. In deze aanbevelingen stelt de HGR dat het verband tussen de zikavirusepidemie en microcefalie bewezen is. Verder oordeelt de HGR dat het verband met het syndroom van Guillain-Barré zeer waarschijnlijk is. De beste preventie is niet te reizen naar de getroffen gebieden ofwel om zich zorgvuldig te beschermen tegen muggen in geval van een verblijf in deze gebieden. De reisaanbevelingen richten zich tot zwangere vrouwen, vrouwen met een actieve zwangerschapswens en mannen van wie de partner zwanger is of een actieve zwangerschapswens heeft. Meer informatie over het zikavirus vind je op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
top
Leren

De online cursussen zijn terug te vinden via www.kindengezin.be/opleidingen-en-infosessies. In het kader 'Online cursussen' kies je voor 'registreren en inloggen'. De eerste maal kan je je op een eenvoudige manier registreren (Nieuwe account maken).

 • Vanuit de Van Wiechencommissie werden er nieuwe aanbevelingen gedaan voor het uitvoeren van het Van Wiechenonderzoek in het kader van screening naar autisme. Bij de uitwerking van de online cursus 'Van Wiechen' hadden wij het belang van sociale interactie en 'joint attention' al opgenomen, waardoor we slechts enkele aanpassingen moesten doen.
top
Oproep

 • De oproep 'Proeftuinen duurzame kwalitatieve kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid' van het asiel-, migratie- en integratiefonds (AMIF) heeft als doel om de kleuterparticipatie bij personen uit derde landen te verhogen en te verbeteren. Er wordt in het bijzonder gefocust op het aspect ouderbetrokkenheid als voorwaarde voor duurzame, kwalitatieve kleuterparticipatie. Via deze oproep wordt een overkoepelend Lerend Netwerk en lokale proeftuinen ondersteund om de expertise te verbreden en verdiepen, kennisdeling te stimuleren en zoveel mogelijk actoren aan te zetten om actief werk te maken van ouderbetrokkenheid in het kleuteronderwijs.
 • Studio Sesam vzw lanceert een oproep voor nieuwe schrijvers en illustratoren voor een tweede leer- en creatietraject Sesam 2.0. Doel is de uitgave van nieuwe 'superdiverse' prentenboeken in het najaar van 2017.
top
Agenda

 • Op vrijdag 16 september organiseert Studio Sesam een studie- en infonamiddag voor iedereen die interesse heeft in superdiverse kinderboeken en mee wil inspireren en ondersteunen. Iedereen krijgt de kans om Sesam 2.0 mee inhoud en vorm te geven.
 • Het departement WVG organiseert op 13 en 14 oktober 2016 opnieuw een tweedaagse vorming rond het creëren en stabiliseren van duurzame netwerken rond jongeren.
 • Vooraankondiging: op 20 oktober organiseert Jeugdzorg Emmaüs een praktijkseminarie over intersectorale samenwerking in complexe situaties. De bedoeling is om vanuit de praktijk, vanuit onderzoek én vanuit de cliënt na te denken over hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen in complexe situaties. Als afsluiting wordt een concreet praktijkboek voorgesteld om integraal aan de slag te gaan binnen contextbegeleiding.
 • Dit najaar slaan Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk de handen in elkaar om de dialoog te bevorderen met een aantal initiatieven rond beroepsgeheim en beroepsethiek. Vragen rond informatie-uitwisseling? Benieuwd naar het aanbod? Noteer alvast 27 oktober 2016 voor een live-kenniskring over 'Informatie-uitwisseling: beroepsgeheim en beroepsethiek' te Antwerpen.
 • De studiedag 'Mag het iets meer zijn - Nood aan zorg voor het premature gezin' gaat door op donderdag 17 november 2016, de Werelddag van het Vroeggeboren Kind, van 13-18u in het Provinciehuis Leuven.

top
 
 
 


 
 
  Naar de website