Nieuwsbrief over gezinsondersteuning juni 2016  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Na het voorstel van Gwendolyn Rutten (Open VLD) rond gelijke kansen voor mannen en vrouwen heeft Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Kind en Gezin, een blog geschreven. Er was ook een reportage in het CB van Jette met daarin het standpunt van Kind en Gezin.
 • Christel Daenen, provinciaal consulent opvoedingsondersteuning in Limburg, was te gast in 'Aan tafel', een talkshow op TV Limburg en TV Oost. Het weekthema is 'Gezin'.
 • Op 10 mei werd in Limburg een charter ondertekend voor de opstart van een Family Justice Center (FJC). Een Family Justice Center (FJC) is een samenwerkingsverband tussen hulpverlening, politie en justitie om een sterke hulpverlening bij en aanpak van ernstig familiaal geweld (bv. partnergeweld, kindermishandeling) uit te bouwen. Kind en Gezin ondertekende mee het charter in Limburg. De ministers Geens en Vandeurzen engageren zich voor een geleidelijke uitbouw van een Family Justice Center in elke provincie.
 • Kind en Gezin is nu ook te vinden op Instagram. Wekelijks neemt een personeelslid de account over om kennis te laten maken met zijn job. Volg @kindengezin op Instagram.
top
1712

 • 1712, de hulplijn voor vragen over of meldingen van misbruik, geweld en kindermishandeling, publiceerde haar jaarverslag. Het aantal bezoekers aan de website van 1712 is op 1 jaar tijd verdubbeld. De contactnames met de hulplijn 1712 gebeuren voornamelijk telefonisch (4283), een minderheid stelt de vragen per mail (424). Bij 3336 aangemelde personen gaat het om geweld tegen kinderen.
top
Hitte en ozon

 • Zomerdagen kunnen door hoge temperaturen en veel ozon in de lucht de gezondheid schaden. Jonge kinderen behoren tot de risicogroepen. Tussen 15 mei en 30 september loopt een waakzaamheidsfase. Als de drempels overschreden zijn, wordt via de media de waarschuwings- of alarmfase afgekondigd. Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid bundelt al zijn informatie www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm.
top
Huizen van het Kind

 • Maandelijks zet EXPOO een pedagogische visie uit de KIDDO-reeks in de kijker. Deze maand kan je lezen hoe de visie van Peter Petersen de Huizen van het Kind kan inspireren.
top
Inburgering

 • Het Agentschap Integratie en Inburgering ontwikkelde een uniek inburgeringstraject om laaggeletterde anderstalige vrouwen met jonge kinderen beter te integreren in onze samenleving.
top
Kinderbijslag

 • De Vlaamse Regering bereikt een akkoord over de hervorming van de Kinderbijslag. Door de hervorming krijgt Kind en Gezin de regierol voor de implementatie van het Groeipakket. Daarnaast komt er een nieuw Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) dat de uitbetaling van het Groeipakket zal waarborgen.
top
Kinderopvang

 • Organisatoren van kinderopvang die met vragen zitten rond de risicoanalyse die ze sinds kort moeten uitvoeren, kunnen bij Kind en Gezin terecht voor concrete tips en begeleiding. Kind en Gezin heeft dinsdag daarrond een filmpje gelanceerd als start van een sensibiliserings- en promotiecampagne.
 • Ouders van wie het kind naar een opvang gaat waar ze betalen volgens hun inkomen, hebben een attest inkomenstarief nodig. Voor een aantal ouders is de aanvraag van dat attest niet evident en kan dit een drempel zijn in de toegang tot kinderopvang, daarom werd de brochure Kind in Beeld Kinderopvang uitgebreid.
 • Kleuters en kinderen eten te veel zoete of zoute snacks, en te weinig groenten en fruit. Bovendien bewegen ze vaak nog onvoldoende. Het VIGeZ lanceert met steun van de Vlaamse overheid 'Actieve Kinderopvang', een project dat kinderen uit de voor- en naschoolse opvang wil helpen gezond te eten en voldoende te bewegen.
top
Leren

 • Naast het uitgebreide aanbod aan gratis Nederlandstalige online cursussen is sinds kort de Engelstalige cursus 'Breastfeeding' op http://www.kindengezinacademie.be/ beschikbaar. De Kind en Gezin-Academie wil met een Engelstalig aanbod de kennis en expertise van Kind en Gezin internationaal verspreiden, maar ook kapstokken aanbieden bij contacten met Engelstalige cliĆ«nten.
top
Agenda

 • Opvoedingsondersteuning en gezondheidsbevordering zijn twee pijlers van elk Huis van het Kind. Maar hoe bouw je op deze pijlers je Huis? En hoe vertaal je dit naar een concrete werking met gezinnen? Iedereen die de Huizen van het Kind mee-maakt, is welkom op 14 juni in Hasselt.
 • Welke impact heeft de diverse samenleving op jouw organisatie? Hoe kan je medewerkers versterken om hulpverlening te bieden aan cliĆ«nten met een migratieachtergrond? VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering nodigen je uit voor twee leer- en coachingstrajecten over het opstarten van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg. In die trajecten vind je een antwoord op je vragen over diversiteit.
 • Op 5-6-7 juli 2016 organiseert Eurochild haar tweejaarlijks congres. Thema van dit jaar is 'Children's rights matter: Why Europe needs to invest in children'. Tijdens de conferentie wordt interactief gewerkt met gespreksgroepen, panelgesprekken, getuigenissen, ... en worden studiebezoeken gebracht. Uniek aan deze conferentie is de participatie van kinderen en jongeren.
 • Op 16-17 december 2016 gaat de 'Gezondheidsconferentie Preventie' door om de afgelopen gezondheidsdoelstellingen voor Tabak, Alcohol en Drugs alsook van Voeding en Beweging te vernieuwen. Op de conferentie wordt een participatief traject opgezet om de nieuwe doelstellingen te bepalen.
 • Het 9de Vlaams Congres Opvoedingsondersteuning op 15 december 2016 staat stil bij het belang, de mogelijkheden en valkuilen van sociale steun en cohesie. Voor dit congres is EXPOO op zoek naar praktijken die inzetten op het versterken van sociale cohesie in onze superdiverse samenleving. Laat het hen weten voor 30 juni 2016.
top
 
 
 


 
 
  Naar de website