Nieuwsbrief over gezinsondersteuning maart 2016  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

top
Gezondheid

  • In de media verscheen opnieuw een onderzoek naar schadelijke stoffen in babyproducten. Verzorgingsproducten in België worden gecontroleerd, maar kunnen wel stoffen bevatten die de huid kunnen irriteren en allergische reacties veroorzaken. Wij blijven bij onze aanbeveling om vochtige doekjes niet te gebruiken voor dagelijks gebruik en ook andere verzorgingsproducten te beperken. De aanbeveling is ook om te kiezen voor producten die niet geparfumeerd zijn en geschikt voor de gevoelige babyhuid. Bij meer vragen kunnen ouders doorverwezen worden naar de apotheek. Meer informatie? www.kindengezin.be/verzorging/elke dag
  • GAMS België heeft een nieuwe handleiding ontwikkeld over de begeleiding van vrouwen na Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) 'Vrouwen, besneden en op de vlucht. Ideeën voor een therapeutische begeleiding'. Dit boek geeft een overzicht van de therapeutische methodes die momenteel in België toegepast worden bij de begeleiding van vrouwen die te maken kregen met genitale verminking of gedwongen huwelijk. Ook het verband met de juridische context wordt aangehaald. Achteraan in de gids zijn contact- en doorverwijsgegevens opgenomen voor wie concrete vragen heeft over VGV.
top
Huizen van het Kind

  • Het decreet preventieve gezinsondersteuning zet organisaties aan om samen te werken, hun aanbod af te stemmen en een geïntegreerd basisaanbod voor gezinnen, kinderen en jongeren te ontwikkelen. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Welke belangen spelen bij de diverse organisaties? Wie neemt welke rol op? Wie heeft welk mandaat? En welke richting gaan we uit binnen deze samenwerking, hebben we een gedeelde ambitie? EXPOO bundelde heel wat informatie rond samenwerken, de webinars 'Samenwerken in je Huis van het Kind' en tools om aan de slag te gaan met je samenwerkingsverband op de themapagina 'Samenwerken'.
top
Kinderrechten

top
Radicalisering

  • Verontruste ouders, familie en vrienden weten niet altijd waar zij met vragen over mogelijke radicalisering terecht kunnen. Om de ondersteuning hierbij beter gekend en toegankelijker te maken, wordt de werking van Opvoedingslijn uitgebreid. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan één van de prioriteiten in het actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen waar de Vlaamse regering werk van maakt.
top
Zwangerschap en geboorte

top
Agenda

  • EXPOO organiseert i.s.m. VCOK een driedaags ondersteuningstraject voor startende Huizen van het Kind op 17, 25 maart en 19 april. De centrale thema's en doelstellingen van een Huis van het Kind komen aan bod door middel van good practices, concrete tools, enz. Er is ook ruimte voor uitwisseling en collegiaal leren.
  • Tijdens de studiedag 'Familievriendelijke musea, een kwestie van (leeftijds)drempels te verlagen' blikt FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, terug op de ervaringen van musea die tijdens 'Krokuskriebels' gericht initiatieven namen om de drempel voor gezinnen te verlagen en musea die experimenteerden met een nieuw aanbod voor de allerkleinsten (0- tot 4-jarigen) en hun ouders. Tijdens de studiedag op 22 maart spreekt Tine Rommens, stafmedewerker bij Kind en Gezin. Ze zal vertellen over Kind en Gezin, het belang van investeren in jonge kinderen en het ondersteunen van gezinnen. Daarin worden de mogelijkheden tot samenwerking met bijvoorbeeld kinderopvanginitiatieven en Huizen van het Kind besproken.
  • Hoe kan je ervoor zorgen dat je Huis van het Kind een plek voor en van ouders en kinderen en jongeren wordt. Op donderdag 28 april organiseert EXPOO in samenwerking met het Steunpunt Opvoedingsondersteuning (provincie Limburg) een vorming waarin je leert werken met de methodiekendoos 'Ouders in Huis' en 'Kids in Huis'.
  • Wie het thema kinderwens van personen met een verstandelijke handicap verder wil uitdiepen, tips wil krijgen over het bespreekbaar maken van het thema en ervaringen wil uitwisselen met andere ouders, familieleden en begeleiders, is welkom op de infomomenten 'Kinderwens bij personen met een verstandelijke handicap' van Gezin en Handicap vzw.
top
 
 
 


 
 
  Naar de website