Nieuwsbrief over gezinsondersteuning mei 2016  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Kind en Gezin is er voor elk kind in Vlaanderen, ook voor kinderen van vluchtelingen. Die krijgen dezelfde zorg en aandacht als alle andere kinderen. De personeelswebsite van de Vlaamse overheid '13' ging naar Retie. Daar worden sinds oktober 2015 vluchtelingen opgevangen. 13 volgde de consultaties van zowel de vluchtelingenkinderen als van de kinderen uit Retie.
 • Er bestaan heel wat manieren om meer te bewegen op het werk. Dat ontdekten de medewerkers van Kind en Gezin uit de centrale administratie tijdens hun bewegingsmaand in april. Zeven van hen vertellen wat hen de afgelopen weken aan het bewegen bracht.
top
Gezinsondersteuning

 • Week van de Opvoeding 2016 - Opvoeden, af en toe eens diep ademhalen! Met dit thema wil EXPOO, die de Week coördineert, gezinnen aanmoedigen om af en toe eens stil te staan zodat men zichzelf niet voorbij loopt. Tijdens de Week van de Opvoeding worden in Vlaanderen en Brussel honderden uiteenlopende activiteiten georganiseerd.
 • In opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie deed de Universiteit Gent een uitgebreid onderzoek naar de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel. De derde editie van de Cartografie zet de belangrijkste evoluties en uitdagingen op een rijtje.
top
Gezondheid

 • Tijdens de Europese vaccinatieweek werd de campagne gelanceerd rond mazelenvaccinatie voor volwassenen tussen 20 en 45 jaar. Om beschermd te zijn moet men de ziekte hebben doorgemaakt of gevaccineerd zijn met 2 dosissen van het mazelenvaccin. Wie ouder is dan 45 heeft wellicht mazelen doorgemaakt. Wie tussen 20 en 45 is, heeft wellicht geen 2 mazelenvaccins gekregen en heeft waarschijnlijk de ziekte niet doorgemaakt. Het vaccin is tot eind 2016 gratis voor volwassenen tot 45 jaar.
 • In Vlaanderen wordt jaarlijks bij een 20-tal kinderen jonger dan 5 jaar diabetes type 1 vastgesteld. Nu en dan komt ook type 2 voor bij jonge kinderen. Kind en Gezin werkte een wetenschappelijk dossier over diabetes en jonge kinderen uit.
 • De Socialistische Ziekenfondsen bieden ouders van kinderen met astma een gratis nieuwsbrievenreeks aan. In 16 mails krijgen ouders wetenschappelijk verantwoorde informatie, die hen een antwoord biedt op allerlei praktische vragen over astma bij hun kind.
top
Huizen van het Kind

 • Binnenkort zullen alle gesubsidieerde Huizen van het Kind een online rapporteringsformulier ontvangen om tegen 31 juli 2016 met het samenwerkingsverband de besteding van middelen door te geven.
 • In het proces dat alle Huizen van het Kind aan het lopen zijn, is het goed om af en toe te reflecteren. Hiervoor nodigen de provinciale steunpunten of regionale ondersteuners en EXPOO de Huizen van het Kind uit op een werk- en uitwisselingsmoment. Kind en Gezin zal er ook het kader schetsen van de opvolging en hoe ze een beeld willen krijgen op de Huizen van het Kind. In de blog op www.huizenvanhetkind.be kan je volgen welke stappen hierin gezet worden.
top
Veiligheid

 • Agressie loert regelmatig om de hoek op de werkvloer. Hoe reageer je dan best? Kan je jouw professioneel handelen doelbewust inzetten en erger voorkomen? Icoba lanceert hierover de campagne: 'Spanning, ruzie of ambras? Reageer gepast!'.
 • Het Sensoa Vlaggensysteem stelt professionals die werken met kinderen en jongeren in staat om seksueel (grensoverschrijdend) gedrag correct in te schatten, bespreekbaar te maken en bij te sturen. Om professionals die met meer kwetsbare kinderen en jongeren werken te ondersteunen, lanceert Sensoa de handleiding 'Buiten de lijnen'.
top
Projectoproep

top
Agenda

 • Wat verstaan we onder opvoedingsondersteuning? Wat vinden ouders ondersteunend? Op welke wijze kan je opvoedingsondersteuning aanbieden? Volg de online lezing 'Opvoedingsondersteuning' op 26 mei 2016.
 • Op 17 juni 2016 organiseert EXPOO i.s.m. Kind en Gezin, Expertisecentra Kraamzorg en VBOV een dialoogdag 'Groeien naar ouderschap'. Tijdens deze dag willen ze bevindingen uit literatuur en onderzoek rond de ondersteuning van aanstaande ouders voorstellen. Daarnaast brengen ze een overzicht van binnen- en buitenlandse praktijken en methodieken.
 • Op 27 en 28 oktober 2016 gaat in het kader van het project 'Reward - rewarding healthy food choices' een eindsymposium door. Daar worden de resultaten van 4 jaar onderzoek over beloningsgevoeligheid en de eetgewoonten van kinderen en jongeren gepresenteerd, gekaderd in internationaal onderzoek en gekoppeld aan de praktijk van gezondheidspromotie in Vlaanderen.
top
 
 
 


 
 
  Naar de website