Nieuwsbrief over gezinsondersteuning oktober 2016  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Gezinsondersteuning

 • In het voorjaar organiseerde EXPOO een dialoogdag 'Groeien naar ouderschap'. Een waaier aan materiaal rond ouderschap in de pre- en perinatale periode werd verzameld op de themapagina: onderzoek, literatuur en inspirerende binnen- en buitenlandse praktijken.
 • Eind augustus trad een wijziging aan het decreet Integrale jeugdhulp in werking (artikel 75/1). De wijziging gaat over het delen van gegevens met het (jeugd)parket en de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening. Door deze wijziging kunnen in situaties van mogelijke verontrusting op hun vraag een beperkt aantal gegevens van de jeugdhulp worden doorgegeven.
 • Het mozaïekdecreet van 15 juli 2016 heeft in een aantal sectorale decreten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 'vereniging zonder winstoogmerk' vervangen door 'privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvoor het bij wet verboden is haar leden een vermogensvoordeel te bezorgen' om in regel te zijn met het Europees recht en een eenvormig begrippenkader te hanteren. Dit is een louter vormelijke wijziging.
top
Huizen van het Kind

 • Expoo verzamelde op hun website allerlei methodieken die toegepast kunnen worden bij de uitbouw en coördinatie van een Huis van het Kind (HvhK). Je vindt er inspiratie voor een startbijeenkomst HvhK met o.a. een presentatie en oefeningen rond samenwerken en opvolgen van het HvhK.
top
Voeding

 • Jaarlijks komt borstvoeding extra in de aandacht tijdens de Wereldborstvoedingsweek. Kind en Gezin sluit zich ook dit jaar hierbij aan. Het wereldwijde thema is 'Borstvoeding, de sleutel tot duurzame ontwikkeling'.
 • Vroedvrouw Hannah Van Hout zag in de praktijk dat veel mama's afhaken van borstvoeding omdat het hen onzeker maakt. Daarom ontwikkelde ze, in samenwerking met Kind en Gezin, een eenvoudige app om mama’s een geruster gevoel te geven. Ter gelegenheid van de Week van de Borstvoeding werd het 'Appje voor de Borst' gelanceerd.
 • De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn voedingsaanbevelingen voor de Belgische bevolking herzien. Voor de doelgroep van Kind en Gezin zijn er geen of minimale wijzigingen.
 • De campagne 'Broccoli en wortels' die Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceerde in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) wil ouders bewustmaken van de voorbeeldrol die ze (kunnen) hebben voor hun kinderen als het gaat om gezond eten en voldoende bewegen.
 • Kind en Gezin actualiseerde zijn informatie over de Rapley-methode met o.a. meer wetenschappelijke onderbouwingen.
top
Agenda

 • Op 20 oktober organiseert het Kenniscentrum Kinderrechten een 'Research on Stage' met als thema 'Wifi is wijs jong! #indebanvanverbinding'. Ze willen er de dialoog tussen beleid, praktijk en onderzoek stimuleren over het thema kinderen, jongeren en digitale media.
 • Op 20 oktober organiseert jeugdzorg Emmaüs het seminarie 'Intersectorale samenwerking in complexe situaties' met voorstelling van het praktijkhandboek 'Contextbegeleiding gestrIPT'.
 • De werkgeversorganisaties in de welzijns- en zorgsectoren, de Koning Boudewijnstichting en het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid organiseren op 10 en 26 oktober een studieavond 'To be or not to be, een kwestie van goed bestuur' voor de welzijns- en zorgsector.
 • Recente ontwikkelingen op vlak van veiligheid en ketenaanpak maken dat informatie-uitwisseling tussen allerhande diensten steeds meer op de voorgrond komt. Wat denkt u hierover als praktijkwerker? Deel je mening tijdens de kenniskring over infodeling, beroepsgeheim en beroepsethiek op 27 oktober.
 • Domo nodigt je uit op een feestavond voor hun 25-jarig bestaan met verschillende sprekers op 17 november in Leuven.
 • Hoe kan je ervoor zorgen dat je Huis van het Kind een plek voor en van ouders en kinderen en jongeren wordt. Op 8 november leer je bij Expoo werken met de methodiekendoos 'Ouders in Huis' en 'Kids in Huis'.
 • Op 18 november organiseren GAMS België en Intact vzw het colloquium 'Gendergeweld en traumatische herinnering. Welke plaats in de asielprocedure?'. Deze keer wordt de nadruk gelegd op psychologische aspecten.
 • Hoe breng je je boodschap en je aanbod van het Huis van het Kind tot bij de gezinnen? EXPOO organiseert een extra workshop op 25 november over waarom, wat, naar wie en hoe je kan communiceren vanuit je Huis van het Kind.
 • Save the date: Op 15 december organiseert Expoo zijn jaarlijks congres. Dit jaar is het thema het versterken van sociale cohesie in onze superdiverse samenleving. Is dit het toverwoord voor een warmere maatschappij? Of zijn er ook valkuilen? Meer over de deelthema's en de sprekers die komen inspireren en doen nadenken vind je op de webpagina van het congres.
top
 
 
 


 
 
  Naar de website