Nieuwsbrief over gezinsondersteuning september 2016  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Kind en Gezin publiceerde zijn pdf jaarverslag 2015 (2MB) en pdf Het Kind in Vlaanderen (2MB) over de leefsituatie van jonge kinderen in 2015. Veel gegevens worden door Kind en Gezin verzameld op basis van de contacten met gezinnen. Andere cijfers steunen op registraties in de kinderopvang, in de vertrouwenscentra kindermishandeling, enz.
 • De Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) hebben heel wat te bieden voor de jongste kinderen en hun gezinnen. Hun prestaties van 2015 werden gebundeld in een pdf sectoraal jaarverslag (1MB). Zo kom je o.a. meer te weten over hun hulpverlenend aanbod (begeleidingen, training en dagopvang, residentiële dag- en nachtopvang), het aantal kinderen en gezinnen die zij met dit aanbod bereikten alsook het aantal contacten per week.
 • Binnen CGG VAGGA loopt in 2016 in opdracht van Kind en Gezin een project om de samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. In het najaar start van daaruit in enkele regioteams van Antwerpen een proefproject waarin drie samenwerkingsopties verkend worden: consultfunctie, consultatiefunctie en deskundigheidsbevordering rond 'Infant Mental Health'.
 • Volg elke week een medewerker van Kind en Gezin op
top
Huizen van het Kind

top
Jeugdhulp

 • Op 13 juli werd een gedachtewisseling georganiseerd tussen Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal agentschap Jongerenwelzijn; Katrien Verhegge, administrateur-generaal Kind en Gezin en James Van Casteren, administrateur-generaal Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) over de uitvoering van het decreet en de resolutie Integrale Jeugdhulp en het Jaarverslag 2015 Jeugdhulp.
 • Nupraatikerover.be is een initiatief van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel. Ze roepen kinderen en jongeren op om via deze site anoniem te chatten met één van de gespecialiseerde medewerkers.
top
Ontwikkeling

 • Kind en Gezin kreeg de afgelopen dagen, naar aanleiding van de eerste schooldag, meer vragen over zindelijkheid. Daarom hebben we alle tips over zindelijkheid nog even op een rij gezet.
top
Projectoproep

 • Organisaties missen vaak een extra startimpuls voor de aankoop (en implementatie) van een onlinehulpprogramma of -licentie, voor het inkopen van procesbegeleiding bij het implementeren van onlinehulp of voor ondersteuning om in samenwerking met andere partners een onlinetoepassing te ontwikkelen. Vanuit Flanders' Care wordt daarom een oproep 'Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid' gelanceerd.
top
Agenda

 • Op 8 september organiseert Kenniscentrum Eetexpert haar jaarlijkse kennisdag. Bekijk het programma.
 • Op 16 en 17 december vindt de 'Gezondheidsconferentie Preventie' plaats en in februari 2017 volgt de 'Conferentie Reorganisatie van de Eerstelijnszorg'. Alle mogelijke geïnteresseerde actoren kunnen vooraf hun stem laten horen op de toetsingsmomenten van de Gezondheidsconferentie preventie en die van de Eerstelijnsconferentie.
 • Elke professional die zich inzet voor personen met een beperking wordt uitgedaagd om te komen tot een goede samenwerking met ouders. Hoe doe je dat? De open vorming 'Partnerschap met ouders' gaat door in Leuven op dinsdag 27 september 2016.
 • In samenwerking met Gelijke Kansen Vlaanderen biedt GAMS België vzw in elke provincie een reeks gratis intervisiemomenten aan voor professionals die in de afgelopen jaren een vorming volgden omtrent vrouwelijke genitale verminking. Meer informatie bij jessica@gams.be of op 02/219 43 40.
 • Communicatie is het sleutelwoord in een samenwerking tussen partners. Hoe breng je jouw boodschap en je aanbod tot bij de gezinnen? Bereik je alle gezinnen? Wat communiceer je en hoe? Na de communicatieworkshop voor de Huizen van het Kind op 3 oktober keer je zeker en vast terug naar je Huis met een rugzak vol communicatie-ideeën.
 • Een lerend netwerk van 11 ondersteunde initiatieven werkte de voorbije 2 jaar aan een gedeelde visie en aangepaste methodieken die uitgaan van de kracht van personen met een verstandelijke beperking. Ouderschapsondersteuning begint bij het erkennen van ouders en kinderen als partners waarmee in dialoog wordt gegaan. De conferentie 'Dialoog over kinderwens en ouderschap van personen met een verstandelijke beperking' op 17 oktober 2016 biedt de gelegenheid om het complexe thema van kinderwens en ouderschap vanuit verschillende perspectieven bespreekbaar te maken.
 • Op vrijdag 28 oktober organiseren Hogeschool West-Vlaanderen, Hogeschool Gent en Vrije Universiteit Brussel de studiedag 'De kracht van studie- en opvoedingsondersteuning aan huis? Een onderzoek bij de Katrol Oostende'. Deze vorming wil een inspiratiemoment zijn om kinderen die opgroeien in een kansarme context maximale kansen te geven in het onderwijs, opvoeding en de verdere opbouw van hun leven.
top
 
 
 


 
 
  Naar de website