Nieuwsbrief over gezinsondersteuning juni 2017  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Kind en Gezin lanceert het allereerste Kind en Gezin-magazine. Een magazine over zwangerschap, bevallen en de eerste weken als ouder met 'tips en tricks', artikels, getuigenissen en interviews, denkkaartjes en kraamkaartjes. Er zijn 2 versies van het magazine: een voor ouders die hun eerste kind verwachten, het ander voor ouders die uitkijken naar hun volgende baby.
 • De Gesprekswijzer van Kind en Gezin is beschikbaar op www.kindengezinacademie.be. Hij helpt om te beslissen welke methodieken of tools je best inzet bij een gesprek met een cliënt die geen of nauwelijks Nederlands spreekt en/of begrijpt. De Gesprekswijzer ondersteunt om dat gesprek gestructureerd voor te bereiden en te voeren.
 • Het Groeipakket is de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag. Het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.
 • Op 15 mei vieren de VN jaarlijks de Internationale Dag van het Gezin. Ze roepen hun lidstaten op om extra aandacht te besteden aan een actueel gezinsthema. Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen stond stil bij wat het begrip 'gezin' vandaag oproept en wat gezinsbeleid moet/kan betekenen. Onze administrateur-generaal, Katrien Verhegge, schreef een bijdrage (deel 3) bij hun publicatie 'Van inherente verbondenheid naar een ruimere verbondenheid'.
top
Huizen van het Kind

 • Op 8 juni 2016 werden op de uitwisselingsdag van Huizen van het Kind de belangrijkste vaststellingen uit het rapport 'Een beeld van de Huizen van het Kind' toegelicht.
top
Jeugdhulp

 • Ondanks hun meerwaarde zijn nog niet veel vertrouwenspersonen actief in de jeugdhulp. Daarom wordt nu een campagne gelanceerd. Die wil jongeren in de jeugdhulp tonen wat een vertrouwenspersoon voor hen kan betekenen.


top
Opvoeding

 • De Gezinsbond en Child Focus lanceren 'Veilig online' voor ouders. Op www.veiligonline.be kunnen ouders zelf aan de slag rond nieuwe media in het gezin. Er is ook een vormingsaanbod over: sociale media, internet en privacy, gamen, cyberpesten en online relaties en seksualiteit. Organisaties die met kansengroepen werken, kunnen een vorming gratis aanvragen.
top
Vaccineren

 • Volgens cijfers van de WHO zijn er naast de epidemie in Roemenië ook uitbraken van mazelen in Italië, Frankrijk, Duitsland en Wallonië. Bij reizen naar risicogebieden wordt voor de leeftijdsgroep 20-45 jaar aanbevolen de vaccinaties indien nodig te vervolledigen. Kinderen jonger dan 12 maanden hebben nog geen mazelenvaccin gekregen. Indien nodig, bv. bij een reis naar een risicogebied, kan de vaccinatie vervroegd vanaf 6 maanden gegeven worden. De vaccinatie moet dan herhaald worden op de leeftijd van 12 maanden.
 • De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft recent adviezen gepubliceerd in verband met vaccinatie tegen meningokokken serogroep B en varicella. Voor beide vaccins is de aanbeveling om deze niet in het basisvaccinatieschema op te nemen en ze worden dus niet bij Kind en Gezin toegediend. De rol van Kind en Gezin is ouders objectieve informatie te geven over het bestaan van deze vaccins. Kind en Gezin beveelt enkel actief de vaccins van het basisvaccinatieschema aan. Of het aangewezen is dat een kind een vaccin krijgt dat niet opgenomen is in het basisvaccinatieschema, moet door de ouders met de behandelende arts besproken worden.
top
Projecten

 • Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt 17.500 euro uit voor de wedstrijd 'Prijs voor Dorpskracht 2017'. Ingediende projecten moeten de leefbaarheid van het dorp verbeteren en duurzame dorpsontwikkeling stimuleren.
 • De Social Grow Sessions zijn een initiatief van Janssen en Johnson&Johnson i.s.m. de Sociale InnovatieFabriek en Social Enterprise NL om sociaal ondernemerschap te ondersteunen. Zij gaan op zoek naar innovatieve projecten uit België en Nederland die aansluiten bij onderwijskansen en dagopvang bevorderen, mantelzorgers en zorgverleners ondersteunen of de toegang tot gezondheidszorg vergroten.


top
Agenda


 


top
 
 
 


 
 
  Naar de website